facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

  • Piryproksyfen 10 g/l;
  • Butotlenek piperonylu 552 g/l
  • Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (25%) 276 g/l;

Zawiera frakcje ropy naftowej i węglowodory alifatyczne.

Przeznaczenie:

JUVENEX EC jest to płynny preparat w postaci koncentratu do sporządzania emulsji, przeznaczony do zwalczania larw owadów.

Zwalcza również dorosłe formy owadów latających (np. muchy) i biegających (np. prusaki, karaczany) na powierzchniach gładkich. W przypadku owadów dorosłych wykazuje działanie natychmiastowe. Nie wywołuje efektu rezydualnego.

Preparat przeznaczony jest do zastosowania profesjonalnego. Może być stosowany w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych, a także w miejscach kontaktujących się z żywnością.

Sposób zastosowania:

Preparat należy nanosić w miejsca występowania owadów. W celu precyzyjnej aplikacji środka wskazane jest odsłonięcie wszystkich kryjówek owadów.

JUVENEX EC najlepiej nanosić przy użyciu opryskiwaczy.

Nie wskazane jest przekraczanie ciśnienia 2 barów.

W celu pobrania koncentratu należy odkręcić czerwoną nakrętkę. Nacisnąć lekko butelkę, aż komora dozowania wypełni się po brzegi. Ewentualny nadmiar spływa z powrotem.

Preparat rozmieszać z wodą w celu otrzymania emulsji do oprysku.

Tak przygotowaną mieszaninę należy zużyć w przeciągu 24 h.

Po wykonaniu zabiegu pomieszczenia pozostawić zamknięte przynajmniej przez 4-6 godzin. Następnie dokładnie wywietrzyć lub zmyć resztki emulsji.

Dawkowanie:

W przypadku zwalczania owadów latających sporządzić emulsję wodną 2%, a w przypadku owadów biegających 3%.
W celu uzyskania 5 litrów emulsji do oprysków potrzebne będzie więc 100 – 150 ml koncentratu (w przypadku opakowań z dozownikiem: 4 – 6 napełnień komory dozującej á 25 ml).

W zależności od właściwości powierzchni potrzebnych będzie 20 – 50 ml płynu na m². Emulsja nie powinna spływać z powierzchni, na której jest stosowany zabieg.

W przypadku zwalczania karaczanów powtórzyć zabieg (po 3 tygodniach – prusaki, po 10 – 12 tygodniach – karaczany wschodnie).

Należy ściśle przestrzegać załączonych informacji o produkcie.

Zalety i korzyści:

  • Profesjonalny preparat do zwalczania much, karaczanów, prusaków, i innych owadów biegających i latających.
  • Do wysoce wydajny – skuteczny od 2 % roztworu, od 20 ml roztworu na m².

Trwałość i warunki przechowywania:

Produkt należy zużyć w ciągu 3 lat od daty produkcji. Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte i w chłodnym miejscu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne. Podczas użytkowania należy postępować zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Należy również przestrzegać informacji na etykiecie produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.