facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Cypermetryna 10 g / 100 g

Przeznaczenie:

GARDAX to płynna emulsja koncentratu przeznaczona do zwalczania owadów biegających i latających oraz pajęczaków.

Zwalcza między innymi: muchy, meszki, osy, komary, karaczany, mrówki, pchły, pluskwy, ćmy, wołki zbożowe, mączniki, trojszyki, pajęczaki, roztocza  i wiele innych. Gardax można stosować w pomieszczeniach i budynkach inwentarskich, budynkach przemysłu spożywczego, środkach transportu publicznego, a także w domach oraz hotelach, restauracjach, szkołach, kempingach, szpitalach, a także w miejscach gromadzenia się odpadów (wysypiska śmieci, pryzmy oborników).

Sposób zastosowania: Po przygotowaniu roztworu roboczego preparat należy aplikować przy pomocy opryskiwacza lub zamgławiacza termicznego w miejscach, gdzie mogą występować szkodniki w postaci uporczywych insektów. Preparat powoduje efekt knock down, działa kontaktowo i pokarmowo. Charakteryzuje się wydłużonym efektem działania do 21 dni (w miejscach osłoniętych, zacienionych).

Dawkowanie:

  • walka z komarami- roztwór 0,5% – 1%,
  • zwalczanie much i pozostałych owadów latających – stężenie 1% – 2%,
  • eliminacja wszystkich owadów biegających – stężenie 2% – 3%,
  • zwalczanie pajęczaków – roztwór 2% – 3%,

1 litr roztworu wystarczy na oprysk powierzchni 15 – 25 m². Większa ilość może być potrzebna w przypadku dużej infestacji.

W zależności od gatunku owada widoczne efekty pojawiają się w czasie od 10 do 60 minut od zastosowania GARDAXU.

Zalety i korzyści:

  • Szerokie spektrum zastosowania.
  • Wydłużony efekt działania do 21 dni.
  • Zarejestrowany do użytku powszechnego i profesjonalnego.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy zużyć w ciągu 3 lat od daty produkcji. Bezpieczeństwo stosowania: Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.