facebook youtube

DURACID SPRAY NA OWADY

Pozwolenie ( w dotychczasowej nomenklaturze Ministra Zdrowia ) Nr 4429/11

Dostępne opakowania:
500 ml

Opis

Skład chemiczny:

Cypermetryna 0,125 g / 100 g

Tetrametryna 0,25 g / 100 g

PBO 1,25 g / 100 g

Przeznaczenie:

Płynny, gotowy do użytku insektycyd w aerozolu przeznaczony do usuwania owadów latających i biegających.

Preparat zwalcza między innymi: muchy, komary, osy, szerszenie, karaczany, mrówki, które bytują w:

  • domach, magazynach, hotelach, szkołach, szpitalach oraz pozostałych budynkach użyteczności publicznej,
  • schroniskach dla zwierząt, posłaniach zwierząt.
  • środkach transportu publicznego.

Sposób zastosowania:

Preparat aplikuje się bezpośrednio w miejscach bytowania owadów oraz na ich gniazda. W miejscu zastosowania preparatu powstaje piana, która paraliżuje owady i odbiera im zdolność latania. Pierwsze efekty widoczne są już kilku minutach od zastosowania.

Preparat cechuje się silnym efektem natychmiastowym jak i również długotrwałym efektem rezydualnym nawet do 14 dni.

Dawkowanie:

Preparat należy stosować w ilości około 20 ml/m²

Opakowanie 500 ml starcza na 25 m² powierzchni gładkich. Pierwsze efekty od zastosowania zaobserwować można już po 10 minutach, natomiast w przypadku mrówek po 30 minutach.

Zalety i korzyści:

  • Efekt rezydualny utrzymuje się do 14 dni od zastosowania.
  • Pierwsze efekty działania widoczne są już po 10 minutach.
  • Szerokie zastosowanie.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat zachowuje swoją trwałość przez 3 lata od daty produkcji.

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, poza dostępem dzieci i zwierząt. Nie narażać na silne nasłonecznienie.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.