facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Cyfenotryna w mikrokapsułce 100 g/l

Przeznaczenie:

Płynna zawiesina rozpuszczalna w wodzie przeznaczona do zwalczania karaczanów, chrząszczy oraz innych owadów biegających w pomieszczeniach zamkniętych.

Substancja bójcza zamknięta jest w mikrokapsułce, która nie wnika w powierzchnie porowate tylko pozostaje na nich. Dzięki temu preparat pozostaje skuteczny nawet na porowatych powierzchniach.

Preparat Detmol-Cap charakteryzuje się długotrwałym działaniem na powierzchniach porowatych, tworzywach sztucznych.

Nie wykazuje reakcji podczas kontaktu z powierzchniami alkalicznymi (tynk wapienny, świeży beton). Preparat nie ma specyficznego zapachu dzięki czemu nie odstrasza owadów.

Sposób zastosowania:

Preparat przeznaczony jest do rozpuszczenia w wodzie. Po rozprowadzeniu w wodzie tworzy zawiesinę, która należy nanosić na powierzchnie przy pomocy opryskiwacza. Rekomendowane ciśnienie urządzenia to 2 bary.  Aby zapobiec osadzaniu się mikrokapsułek powstały roztwór należy wymieszać (np. poprzez wstrząśnięcie opryskiwaczem) co około 15 minut.

Przeprowadzając dezynsekcję należy w miarę możliwości równomiernie spryskać miejsca, w których zaobserwowaliśmy występowanie owadów, oraz ich otoczenie. Prawidłowo naniesiony roztwór nie powinien spływać po powierzchniach (taki efekt może występować w szczególności na powierzchniach gładkich, pionowych gdy ilość preparatu wynosi 15 ml/ m²  i więcej. Powierzchnie porowate mogą zatrzymać nawet 100 ml/ m² i więcej. Efekt rezydualny preparatu utrzymuje się 3-4 miesięcy od zastosowania.

Dawkowanie:

Standardowa aplikacja – stężenie 1%

W celu uzyskania 5 litrów gotowego roztworu roboczego w postaci zawiesiny potrzeba 50 ml preparatu (w przypadku opakowań z dozownikiem są to 2 napełnienia komory dozującej á 25 ml). W celu pobrania środka, należy odkręcić czerwoną zakrętkę. Nacisnąć lekko butelkę, aż komora dozująca wypełni się po brzegi. Ewentualny nadmiar spływa z powrotem.

W przypadku silnej infestacji, do pierwszego zabiegu zaleca się sporządzenie 2% roztworu wodnego.

Przed przygotowaniem roztworu roboczego dawkę preparatu Detmol-Cap należy wymieszać z taką samą ilością wody. Po uzyskaniu jednolitej cieczy dopełnić wodą i wstrząsnąć. Taki zabieg zapobiegnie powstawaniu grudek, które mogą blokować dysze.

Zalety i korzyści:

Efekt rezydualny na powierzchniach porowatych może utrzymywać się nawet do 3-4 miesięcy.

  • Zawartość cyfenotryny wyeliminuje osobniki odporne na popularne substancje czynne.
  • Wysoka wydajność (skuteczność w stężeniu 1 %).

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat Detmol-Cap pozostaje przydatny do użytku przez 3 lata od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.