facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Bromadiolon 0,005%

Przeznaczenie:

Murin Forte Pasta to preparat gryzoniobójczy w postaci miękkiej czerwonej pasty zamkniętej w saszetkach o masie 15 g.

Preparat przeznaczony jest do zwalczania gryzoni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Tłusta postać pasty chroni preparat przez oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Produkt przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i profesjonalnych przeszkolonych.

Stosowanie preparatów gryzoniobójczych Murin Forte Pasta jest częścią programu bioasekuracji.

Szczególnie ważne jest stosowanie preparatów na fermach zagrożonych występowaniem ASF czy też Ptasią Grypą. Gryzonie bowiem mogą być wektorami groźnych chorób dla zwierząt hodowlanych.

Użytkownicy profesjonalni przeszkoleni mogą stosować preparat na terenach otwartych, bezpośrednio do nor, a także na wysypiskach śmieci.

Dozwolone jest stosowanie preparatu metodą ciągłą.

Sposób zastosowania:

Murin Forte Pastę należy wykładać w stacjach deratyzacyjnych lub w punktach wykładania przynęty. Wszystkie miejsca wyłożenia preparatu powinny być oznaczone.

Dawkowanie:

Zwalczanie myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków przez użytkowników profesjonalnych i profesjonalnych przeszkolonych.

20 g – 40 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty. Odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m w przypadku niskiej infestacji. W przypadku wysokiej infestacji stacje należy rozłożyć w odległości co 2 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego.

60 g – 100 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty. Odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m w przypadku niskiej infestacji. W przypadku wysokiej infestacji stacje należy rozłożyć w odległości co 5 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego

100 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty.W przypadku wysokiej infestacji należy zastosować 200 g preparatu. Stacje należy rozłożyć w odległości co 5 m.

Stosowanie bezpośrednio do nor przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego.

Myszy: 20-40 g na norę

Szczury: 100-200 g na norę

Zalety i korzyści:

  • Działa skutecznie,
  • Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu,
  • Można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków,
  • Rozszerzone zastosowanie dla użytkowników profesjonalnych przeszkolonych.

Trwałość i warunki przechowywania:

Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci i zwierzęta domowe. Nie należy wystawiać preparatu na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Murin Forte Pasta powinna być przechowywana w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Preparat pozostaje ważny przez 2 lata od daty produkcji.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.