facebook youtube

MURIN FORTE GRANULAT

Pozwolenie PL/2014/0174/MR

Dostępne opakowania:

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Opis

Skład chemiczny:

Bromadiolon 0,005%

Przeznaczenie:

Murin Forte Granulat to produkt w postaci czerwonego granulatu, który kształtem przypomina pellet.

Doskonale sprawdza się w przeprowadzaniu zabiegów deratyzacji w miejscach, w których występują trudne warunki. Postać granulatu wykazuje większą odporność na warunki atmosferyczne niż pasta. Granulat zatem znajdzie zastosowanie w piwnicach, komórkach gospodarczych, altanach, itp.

Sposób zastosowania:

Preparat powinien być wykładany w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.

Produkt może być stosowany przez użytkowników profesjonalnych i profesjonalnych przeszkolonych.

Użytkownik profesjonalny przeszkolony może stosować Murin Forte Granulat do nor.

Dawkowanie:

Użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony mogą stosować preparat zgodnie z poniższym dawkowaniem:

  • w zwalczaniu myszy wewnątrz i wokół budynków 40 g na stację / punkt wykładania przynęty. Stacje powinny być rozmieszczone co 5 m.
  • w zwalczaniu szczurów wewnątrz i wokół budynków 60 g – 100 g na stację, odległość pomiędzy stacjami to 5 m.

Użytkownik profesjonalny przeszkolony w zwalczaniu szczurów wewnątrz i wokół budynków, na terenach otwartych i składowiskach odpadów może stosować preparat zgodnie z dawką:

  • 60 g przy niskiej infestacji,
  • 100 g przy wysokiej infestacji.

Użytkownik profesjonalny przeszkolony może produkt w zabiegach deratyzacji stosowanych w sposób ciągły.  Takie rozwiązanie jest stosowane w miejscach, w których występuje wysokie ryzyko infestacji.

Stosowanie do nor:

60 g – 100 g na norę. Przynętę należy umieścić tak, aby dzieci i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć. Należy zakryć lub zablokować wyjście z nory, aby ograniczyć możliwości rozniesienia przynęty poza obszar stosowania.

Zalety i korzyści:

  • Czerwony granulat zaspokaja potrzebę gryzienia u gryzoni,
  • Chętnie pobierany nawet w sytuacji wystąpienia w pobliżu alternatywnych źródeł pokarmu,
  • Szeroki zakres zastosowania dla użytkowników profesjonalnych przeszkolonych,
  • Podwyższona odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat należy zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji.

W trakcie procesu przechowywania nie wskazane jest narażanie produktu na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Preparat należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, z dala od produktów spożywczych.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.