facebook youtube

MURIN DIFE PASTA GIRASOLE

Pozwolenie PL/2013/0077/A/MR

Dostępne opakowania:

5 kg, 20 kg

Opis

Skład chemiczny:

Difenakum 0,005%

Przeznaczenie:

Murin Dife Pasta Girasole jest gotową do użytku pastą przeznaczoną do zwalczania gryzoni (myszy i szczurów).

Substancja czynna z grupy antykoagulantów wyróżnia się spośród substancji czynnych w preparatach konkurencyjnych. Produkt stanowi doskonałe uzupełnienie oferty preparatów gryzoniobójczych Agro-Trade. Zalecany do stosowania w sytuacji dużej infestacji myszy. Warto rozważyć aplikację produktu w sytuacji nabycia przez gryzonie odporności na pozostałe produkty.

Zielona pasta zamknięta w saszetkach o gramaturze 15 g przeznaczona jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych oraz profesjonalnych przeszkolonych.

Sposób zastosowania:

Murin Dife Pasta Girasole to peraprat gryzoniobójczy przeznaczony do wykładania w odpornych na manipulacje stacjach deratyzacyjnych.

Produkt jest dopuszczony również do stosowania w sposób ciągły. Użytkownik profesjonalny przeszkolony może wykładać preparat m. in.: na terenach otwartych, na składowiskach odpadów oraz do nor.

Dawkowanie:

Zwalczanie myszy wewnątrz i wokół budynków przez użytkowników profesjonalnych i profesjonalnych przeszkolonych.

W przypadku niskiej infestacji należy wykładać 20 g -40 g pasty na stacje deratyzacyjną  / punkt wykładania przynęty. Minimalna dopuszczona odległość pomiędzy stacjami to 5 m.

W przypadku wysokiej infestacji należy wyłożyć 20 g – 40 g pasty na stację deratyzacyjną / punkt wykładania przynęty. Stacje powinny być rozmieszczone nie częściej niż co 2 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego i profesjonalnego przeszkolonego.

200 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty, w przypadku niskiej infestacji, stacje powinny być rozmieszczone od siebie co najmniej o 10 m.

200 g przynęty w przypadku wysokiej infestacji, natomiast stacje deratyzacyjne powinny być rozmieszczone od siebie w odległości nie mniejszej niż 5 m.

Zalecenia do stosowania preparatu w sposób ciągły wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego.

100 g przynęty na stację deratyzacyjną/punkt wykładania przynęty. Należy przeprowadzać  regularne inspekcje w celu niedopuszczenia do powstania oporności. Inspekcje powinny  być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

Metoda ta dozwolona jest tylko w miejscach, w których istnieje duże ryzyko reinfestacji oraz gdy pozostałe metody nie przynoszą zadowalających efektów.

Zwalczanie szczurów na terenach otwartych i na składowiskach odpadów – zalecenia stosowania przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego.

200 g przynęty na stację deratyzacyjną lub punkt wykładania przynęty, jeżeli konieczne jest zastosowanie więcej niż jednej stacji wówczas powinny być one oddzielone od siebie  na odległości nie mniejszą niż 10 m, w przypadku wysokiej infestacji stacje

powinny być rozłożone w odległości nie mniejszej niż 5 m.

Stosowanie do nor – wskazania do zastosowania przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego.

Przynętę umieścić tak, aby dzieci i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć. Aby ograniczyć możliwość rozniesienia przynęty należy zakryć lub zablokować wyjścia z nor.

Zalety i korzyści:

  • Zielona pasta oparta na substancji czynnej Difenakum,
  • Wzbogacona o ziarna słonecznika,
  • Stanowi doskonałą alternatywę dla konkurencyjnych produktów w sytuacji wystąpienia uodpornienia,
  • Użytkownik profesjonalny przeszkolony ma możliwość stosowania produktu w norach, na terenach otwartych oraz na składowiskach odpadów.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat pozostaje ważny przez 2 lata od daty produkcji. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Oryginalne, szczelnie zamknięte opakowanie pozwoli na zachowanie właściwości produktu.

Nie należy magazynować produktu w pobliżu produktów spożywczych lub w miejscach, w których może być on narażony na występowanie czynników atmosferycznych (wysoka lub bardzo niska temperatura, wilgoć, nasłonecznienie).

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.