facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Nadtlenek wodoru 600 g/l

Przeznaczenie:

SYSTEMCLEAN to płynny koncentrat dezynfekcyjny posiadający dodatkowo właściwości myjące.

Produkt stosuje się przede wszystkim do czyszczenia linii pojenia w hodowli drobiu oraz trzody chlewnej. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, w tym pozostałości preparatów leczniczych i witamin. Można go stosować również do dezynfekcji zbiorników, kontenerów wodnych, rur wodociągowych itp.

SYSTEMCLEAN posiada certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który potwierdza, że preparat w składzie i sposobie stosowania oraz przeznaczeniu nie jest szkodliwy dla zdrowia człowieka.

Sposób zastosowania:

Kompleksowe czyszczenie systemu pojenia:

Po każdorazowym zakończeniu cyklu produkcyjnego należy do systemu pojenia zwierząt podać preparat SYSTEMCLEAN w roztworze 1%. Preparat należy pozostawić na 24 h. Po upływie wskazanego czasu roztwór spuścić z instalacji, a system pojenia dokładnie przepłukać.

Zabiegi profilaktyczne

W zabiegach profilaktycznych, w celu otrzymania zdrowej i czystej wody oraz zachowania prawidłowej higieny systemu linii pojenia należy codziennie do zbiornika z wodą dodawać SYSTEMCLEAN w ilości 4 ml na 100 litrów wody.

Dawkowanie:

Kompleksowe czyszczenie zbiornika: roztwór 1%.

Działania profilaktyczne:  4 ml / 100 l wody. Wymagane stężenie uzyskuje się mieszając 40 ml SYSTEMCLEAN w 10 litrach wody. Tak powstały roztwór roboczy należy podawać dozownikiem leków w proporcji 1:100.

Zalety i korzyści:

  • doskonale sprawdza się w systemach linii pojenia dla zwierząt, w zbiornikach i kontenerach wodnych oraz w rurach wodociągowych,
  • właściwości myjąco-dezynfekcyjne,
  • atest NIZP-PZH.

Trwałość i warunki przechowywania:

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.