facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Nadtlenek wodoru 580 g/l

Przeznaczenie:

Płynny koncentrat dezynfekcyjny o działaniu bakterio- i grzybobójczym, przeznaczony do dezynfekcji w przemyśle rolno-spożywczym: pieczarkarnie, boczniakarnie, ogrodnictwo szklarniowe, kompostownie, linie transportu owoców i warzyw.

Preparat można stosować do dezynfekcji:

 • okrywy,
 • półek drewnianych,
 • powierzchni w chłodniach, kompostowniach,
 • opakowań (tzw. big bagów).

Preparat nie wykazuje negatywnego wpływu na uprawę pieczarki. Zapobiega rozwojowi szczególnie uciążliwych:

 • grzybów pleśniowych: zielonych pleśni,
 • daktylium,
 • suchej i białej zgnilizny,
 • chorób bakteryjnych – głównie rdzawej i brunatnej plamistości.

Sposób zastosowania:

Preparat Systematic może być stosowany do dezynfekcji poprzez oprysk oraz zamgławianie ULV na „zimną chmurę”.

Dawkowanie:

Zastosowanie preparatu Systematic w ogrodnictwie szklarniowym, pieczarkarstwie i przechowalnictwie:

ZastosowanieOprysk / roztwór roboczyCzas działania
Bakteriobójcze4%1 godz.
Grzybobójcze (w tym zwalczanie zarodników)7%1 godz.
Grzybobójcze (wobec grzybów drożdżopodobnych)5%1 godz.

W przypadku dezynfekcji poprzez oprysk wskazane jest stosowanie 0,2-0,4 l cieczy roboczej na 1 m².

Zalety i korzyści:

 • Ulega w 100% biologicznemu rozpadowi.
 • Zapobiega rozwojowi grzybów pleśniowych oraz chorób bakteryjnych.
 • Może być stosowany na półkach drewnianych, na liniach transportu owoców i warzyw.
 • Posiada atest NIZP-PZH potwierdzający, że preparat nie jest szkodliwy dla zdrowia i życia człowieka.

Trwałość i warunki przechowywania:

Termin ważności 2 lata od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.