facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

aldehyd glutarowy, czwartorzędowe sole amoniowe,

Przeznaczenie:

ALDEKOL DES FF to aldehydowy koncentrat do dezynfekcji o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Wykazuje skuteczność wobec bakterii, wirusów i grzybów, również w zakresie grzybów drożdżopodobnych.

ALDEKOL DES FF jest preparatem, który jako pierwszy w Polsce został zarejestrowany na ASF (Decyzja Urzędu z dnia 28.07.2016 r.).

Badania na skuteczność wobec ASF zostały przeprowadzone w rzeczywistych warunkach hodowli i zatwierdzone przez polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Systematyczna dezynfekcja preparatem ALDEKOL DES FF to najlepszy krok w kierunku bioasekuracji trzody chlewnej.

Bakterie Wirusy Grzyby
Clostridium perfringensAfrican swine feverAspergillus fumigatus
CampylobacterCoronavirusAspergillus flavus
Escherichia coliParvovirusAspergillus ochraceus
HaemophilusPoxvirus
MycoplasmaHerpesvirus
SalmonellaPicornavirus
Staphylococcus aureusFlavivirus
StreptococcusArterivirus
Pseudomonas aeruginosaPicornavirus
P. multocidaBirnavirus
Ornithobacterium rhinotrachealeAdenovirus
Clostridium botulinumOrtomyxovirus
Enterococcus faecalisParamyxowirus
Calicivirus

Sposób zastosowania:

Preparat ALDEKOL DES FF można stosować poprzez oprysk przy wykorzystaniu urządzeń myjących oraz przez zamgławianie przy wykorzystaniu zamgławiaczy, np. marki Igeba.

Dawkowanie:

W celu uzyskania pożądanego efektu należy stosować 0,2-0,4 l cieczy roboczej na 1 m2.

Preparat Aldekol Des FF ma zastosowanie przede wszystkim w higienie weterynaryjnej, pieczarkarstwie oraz przemyśle rolno-spożywczym.

Zastosowanie
Oprysk* / roztwór roboczy
Zamgławianie 
Czas działania
Bakteriobójcze
od 0,5 % do 2 %
od 1 l do 4 l / 1 000 m3
do 2 godz.
Grzybobójcze
od 0,5 % do 2 %
od 1 l do 4 l / 1 000 m3
do 2 godz.
Wirusobójcze w tym w zwalczaniu wirusa ASF
2 % 4 l / 1 000 m3
1 godz.

Zastosowanie

Oprysk* / roztwór roboczy

Zamgławianie 

Czas działania

Wirusobójcze
2%
4 l/1 000 m3
1 godz.

Zalety i korzyści:

  • pierwszy w Polsce zarejestrowany na ASF,
  • badania potwierdzające skuteczność wobec ASF przeprowadzono w naturalnych warunkach hodowli,
  • potwierdzone działanie bakterio-, grzybo- i wirusobójcze,
  • preparat posiada ekspertyzy międzynarodowych instytutów badawczych:
    – Ministry of Agriculture, Brussels, Belgium: Dr Meulemans,
    – Veterinary and Agrochemical Research Centre, Brussels, Belgium: Dr Koenen,
    – Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy: Dr Marek Lipiec.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu. Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.