facebook youtube

ALDECOC CMK

Pozwolenie (w dotychczasowej nomenklaturze Ministra Zdrowia) Nr 4526/11

Dostępne opakowania:
baniak 10l

Opis

Skład chemiczny:

Chlorokrezol 268 g/l, substancje pomocnicze

Przeznaczenie:

ALDECOC CMK to płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji specjalnej przeciwko endopasożytom zwierząt, w szczególności przeciw: kokcydiom i jajom glist oraz bakteriom i grzybom.

Produkt do stosowania na wszelkie powierzchnie budynków inwentarskich i urządzeń wykorzystywanych w hodowli zwierząt. Doskonale sprawdza się w dezynfekcji na:

 • fermach hodowli i tuczu drobiu,
 • fermach hodowli i tuczu trzody chlewnej,
 • cielętnikach i oborach,
 • stacjach inseminacyjnych,
 • stacjach zwierząt doświadczalnych, itp.

Sposób zastosowania:

ALDECOC CMK można stosować przy pomocy aparatów wysokociśnieniowych i opryskiwaczy.

Do aplikacji nie należy używać zamgławiaczy termicznych. Przed ponownym obsadzeniem (po każdym cyklu tuczu) należy najpierw dokładnie oczyścić budynki inwentarskie, urządzenia i wszystkie elementy ich wyposażenia, z którymi zwierzęta miały kontakt. ALDECOC CMK zaleca się stosować na starannie umyte powierzchnie pilnując, aby pokryć dokładnie wszystkie pęknięcia i szczeliny (opryski posadzki i ścian do wys. ok. 1 m). Po zastosowaniu preparatu ALDECOC CMK należy najpierw wysuszyć budynek inwentarski, potem przewietrzyć przez co najmniej 12 godz., a następnie ponownie zasiedlić. W przypadku widocznych pozostałości preparatu, należy je usunąć lekko alkalicznym środkiem myjącym. UWAGA ! Preparat należy stosować podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniach. Nie łączyć z innymi chemicznie aktywnymi preparatami.

Dawkowanie:

ZastosowanieStężenie roztworuDawkowanieCzas działaniaTemperatura
Kokcydia Oocysty Jaja glist3% (30 ml/l)0,4 l/m22 godz.20°C
Bakterie2% (20 ml/l)0,4 l/m230 min10°C
Grzyby3,5% (35 ml/l)0,4 l/m230 min10°C

Zalety i korzyści:

 • szeroki zakres działania (kokcydia, oocysty, jaja glist, bakterie i grzyby),
 • bardzo dobre właściwości penetracyjne,
 • zapobiega reinwazji pasożytów przerywając ich cykl rozwojowy,
 • wydajny i ekonomiczny (zużycie mniejsze nawet o 25% od porównywalnych produktów),
 • nie blokuje dysz i pomp aparatów podczas aplikacji,
 • ulega znacznej biodegradacji.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat ALDECOC CMK pozostaje ważny w oryginalnym opakowaniu przez 2 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanych, suchych i chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.