facebook youtube

THESEO i AGRO-TRADE

W listopadzie 2017 roku, Laval (Francja) – THESEO, europejski lider w zakresie bezpieczeństwa biologicznego zwierząt hodowlanych, ogłasza, że zawarł umowę o wyłącznej dystrybucji w Polsce swoich produktów przeznaczonych do bioasekuracji ferm z firmą AGRO-TRADE, krajowym liderem w zakresie wdrażania i upowszechniania nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony biologicznej oraz dystrybutorem preparatów dezynfekcyjnych, detergentów, środków przeciw szkodnikom, a także sprzętu służącego do ich aplikacji.

Produkty, które w pierwszej kolejności znajdą się na polskim rynku, to:

– TH5: 1% środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania do stosowania w PT3 i PT4, przetestowany i zaprojektowany w rzeczywistych warunkach hodowlanych;

– HEPABIAL C+: hepatoprotektor – unikalny w swojej formule – aby zoptymalizować wskaźniki wydajności w chowie zwierząt;

– SANO-PH: produkt do higieny wody pitnej zwierząt gospodarskich, zarówno zakwaszający, jak i uzdatniający.

„Cieszymy się, że podpisaliśmy umowę partnerską z AGRO-TRADE” – powiedział François Martignoni, dyrektor generalny THESEO. AGRO-TRADE jest długoletnim partnerem naszego oddziału niemieckiego, EWABO. Oferuje dużą sieć sprzedaży dla naszych produktów na polskim rynku. Polska jest kluczowym rynkiem w międzynarodowej strategii rozwoju firmy THESEO.

Jakub Cyplik, Prezes zarządu Agro-Trade, oznajmił: „Dzięki współpracy z firmą Theseo nasza oferta wzbogaci się o dodatkowe produkty i pozwoli naszym klientom jeszcze skuteczniej i efektywniej produkować zdrową żywność. Cieszymy się, że Theseo jest kolejną firmą, która doceniła nasze 20 letnie doświadczenie i rolę jaką Agro-Trade odgrywa na rynku bioasekuracji w Polsce.”

O Theseo SAS

Francuska firma z siedzibą w Laval, wyspecjalizowana w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa biologicznego dla zwierząt gospodarskich. Theseo SAS zatrudnia 36 pracowników, w tym około piętnastu osób zajmujących się produkcją w swojej głównej siedzibie. THESEO SAS posiada również filie w innych krajach: Brazylii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a także sieć 67 międzynarodowych dystrybutorów i 27 dystrybutorów w samej Francji. Obrót w 2016 roku wyniósł 11,2 miliona euro.

http://theseo-biosecurity.com

THESEO jest spółką zależną domeny Avril Spécialité Animale Groupe Avril, która jest graczem przemysłowym i finansowym we francuskich sektorach ropy i wytwarzania białek. Jej misją jest tworzenie trwałej wartości w tych sektorach, przyczyniając się do lepszego odżywiania ludzi i ochrony naszej planety.

Założona z inicjatywy branży rolniczej Grupa ma portfolio silnych marek, liderów na swoich rynkach, takich jak: Lesieur, Puget, Matins, Sanders, Diester, Bunica, Taous, itp. Avril rozwija się od ponad 30 lat we Francji i za granicą według unikalnego modelu, w którym zysk jest systematycznie reinwestowany.

W 2016 roku grupa Avril osiągnęła obrót w wysokości 7 miliardów euro i zatrudniała 8200 pracowników w 22 krajach.

http://groupeavril.com