facebook youtube

SlUGIX 3 GB Skuteczny preparat zwalczający ślimaki

Skuteczny preparat zwalczający ślimaki – Slugix 3 GB i żaden się nie wyślimaczy.

Wraz z nadchodzącym sezonem wzbogacamy naszą ofertę o nowy skuteczny produkt do zwalczania ślimaków Slugix 3 GB. Specjalnie opracowana receptura zielonego granulatu jest doskonałym wabikiem dla ślimaków i skutecznie zwalczy je w Twoim ogrodzie.

Slugix 3 GB to produkt zalecany zarówno do użytku profesjonalnego jak i przydomowego.

Dostępny jest w małych i dużych w opakowaniach, w zależności od potrzeb klientów:

 • 250 g
 • 1 kg
 • 5 kg
 • 25 kg

Zastosowanie/ Dawkowanie dla wybranych rodzajów upraw


Środek rozsypywać równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do nawozów granulowanych.
Rośliny rolnicze:

Zboża : Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 2; Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH29).

Rzepak ozimy i jary: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 2; Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH29).

Kukurydza: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 2; Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do fazy 5 liści (BBCH15).

Rośliny warzywne:

Sałata, rokietta siewna: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 2; Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Termin stosowania: Środek stosować od sadzenia do fazy gdy rozeta jest całkowicie rozwinięta lub główny pęd osiągnął wielkość typową dla odmiany (BBCH39).

Slugix 3 GB to skuteczna ochrona Twoich roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.
2. Środek najlepiej stosować przy łagodnej, wilgotnej pogodzie gdy ślimaki są najbardziej aktywne. W przypadku dużego nasilenia występowania ślimaków nagich może być konieczne powtarzanie zabiegów.
3. Nie stosować podczas silnych opadów deszczu, który może zmniejszyć trwałość granul.
4. Późne zastosowanie w uprawach roślin o rozłożystych liściach może spowodować pozostanie granul na liściach. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w uprawach roślin bezpośrednio przeznaczonych do spożycia.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

1. Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
2. Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas zbiorów roślin.
3. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
4. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające​ z gospodarstw i dróg. Zebrać rozsypany przypadkowo produkt.

 • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy. ​
 • Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.​
 • Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy .​
 • Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w chłodnym miejscu.
 • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
 • Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

 • Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
 • Okres ważności – 2 lata
 • Data produkcji i nr partii – podane na opakowaniu.
​Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.