facebook youtube

Skuteczna ochrona hodowli trzody chlewnej przed wirusem ASF

Afrykański pomór świń od kilku lat stanowi coraz większe zagrożenie dla hodowców trzody chlewnej zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Na przestrzeni lat można zaobserwować rozprzestrzenianie się wirusa w szczególności w Europie Wschodniej w krajach takich jak Rosja, Białoruś, Estonia, Łotwa, Litwa. Głównym zagrożeniem dla zwierząt hodowlanych to dziki padłe na skutek zakażenia wirusem. Istotnym czynnikiem w walce z ASF jest natychmiastowa lokalizacja ognisk zakażenia oraz utylizacja zwłok.Zwalczanie wirusa w środowisku leśnym oraz ograniczanie jego rozwoju jest niezwykle trudne. Wirus ASF rozprzestrzenia się bardzo szybko i w zasadzie może być wiele wektorów choroby.

Ponieważ ASF bezpośrednio zagraża tylko dzikom i trzodzie chlewnej, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować wszystkich ognisk wirusa. Może on rozprzestrzeniać się poprzez bydło wypasane na łąkach zanieczyszczonych wirusem ASF, psy i koty wolno wychodzące, które mogą przebywać w miejscach ognisk wirusa, ptaki i gryzione, które mogły przebywać z miejscach występowania ASF. Każdy z tych czynników może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla chlewni i hodowli Trzody chlewnej.

Jak zatem chronić swoją hodowlę trzody chlewnej przed wirusem ASF ?

Wraz z rosnącym zagrożeniem zakażenia trzody chlewnej wirusem ASF, coraz większą rolę zarówno w małych jak i dużych gospodarstwach stanowi prawidłowa bioasekuracja. Zadaniem hodowców jest przedsięwzięcie wszelkich działań, aby wirus nie dostał się do chlewni.

Czym jest bioasekuracja?

Bioasekuracja to szereg kompleksowych działań, które mają na celu zabezpieczenie przed przedostaniem się materiału zakaźnego do stada. Każde ogniowo/ element związany z programem bioasekuracji jest ze sobą ściśle powiązany i należy go wdrażać z należytą uwagą oraz ostrożnością.

Prawidłowo wdrożona i przestrzegana bioasekuracja zwiększa efektywność i opłacalność hodowli, stanowi ochronę pogłowia trzody chlewnej przed wirusami i chorobami oraz może zmniejszać liczbę używanych leków i antybiotyków.

Źródło: Artykuł Zygmunt Pejsak : „ Jak uchronić krajowe stado świń przed coraz intensywniej szerzącym się wirusem ASF w populacji dzików”; Trzoda Chlewna luty 2/2018
 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Kolejny Artykuł poświęcony tematyce ASF wkrótce pojawi się w aktualnościach..