facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Diflubenzuron                         40 g/kg
Butotlenek piperonylu              5g/kg
Tetrametryna                          2,5g/kg

Przeznaczenie:

Radikal na larwy 3-składnikowy to preparat zwalczający oraz hamujący rozwój larw much w obiektach inwentarskich.

Może być stosowany bezpośrednio na powierzchnię w tych budynkach, w kanałach gnojowicowych, miejscach gromadzenia śmieci i wszędzie tam gdzie mogą rozwijać się larwy. Dzięki zawartości 2 nowych substancji aktywnych produkt powoduje również osłabienie żywotności form dorosłych. Preparatem można opryskiwać, polewać lub posypywać zainfekowane miejsca. Nie wolno stosować produktu w naturalnych zbiornikach wodnych.

RADIKAL NA LARWY 3 – SKŁADNIKOWY zwalcza larwy much  i hamuje ich rozwój.

Zabieg powtarzać regularnie. Zależnie od wielkości populacji co 2-3 tygodnie. Efekty widoczne po 16-20 dniach od pierwszej aplikacji.

Podczas aplikacji produktu w postaci oprysku, nie wdychać rozpylonej cieczy, stosować ochronę dróg oddechowych i zapewnić wentylację pomieszczenia.

W naszych wewnętrznych testach RADIKAL NA LARWY 3-SKŁADNIKOWY wykazał również skuteczność względem larw pleśniakowca. Stanowi tym samym substytut do znanych, choć wycofanych niedawno z rynku, preparatów zwalczających larwy tego szkodnika. 

Sposób zastosowania:

Dawkowanie:

 • Oprysk:
  Stosować roztwór 1% (100g granulatu dopełnić do 10l wodą). 1 litr roztworu jest ilością odpowiednią do oprysku 10 m2. 500g granulatu w roztworze wystarcza na 500 m2 powierzchni.
 • Polewanie:
  Stosować roztwór 1% (100g granulatu dopełnić do 10l wodą). 10 litrów roztworu jest ilością odpowiednią do oprysku 20 m2. 500 g granulatu w roztworze wystarcza na 100 m2 powierzchni.
 • Rozsypywanie suchego produktu- równomiernie, w ilości 15 g/m2

Zalety i korzyści:

 • Prosty w użyciu,
 • Działa szybko i skutecznie,
 • Zwalcza larwy i osłabia osobniki dorosłe,
 • W wewnętrznych testach wykazano skuteczność wobec pleśniakowca.

Trwałość i warunki przechowywania:

Produkt pozostaje ważny przez 5 lat od daty produkcji. Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od produktów spożywczych i napojów, w miejscu, gdzie nie będzie narażony na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Bezpieczeństwo stosowania:

Preparat zawiera substancje chemiczne. Należy go stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.