facebook youtube

PTASIA GRYPA ALERT

Agro-Trade to firma z blisko 30 letnim doświadczeniem na rynku. Jako specjaliści w zakresie rozwiązań do wdrożenia prawidłowej bioasekuracji

pragniemy w szczególności zwrócić Państwa uwagę na właściwy wybór środków do dezynfekcji.

Każdy preparat dezynfekcyjny powinien być zarejestrowany w  Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rejestracja jest potwierdzeniem skuteczności danego preparatu oraz dowodem na to, że jest on przebadany i dostosowany do obowiązujących norm i przepisów prawa.

Tym samym prosimy Państwa o czujność wobec firm na rynku, które rekomendują swoje preparaty jako jedyne, skuteczne i niepowtarzalne.

Proszę się nie dać zwieść pozorom i dokładnie weryfikować otrzymywane informacje i rekomendacje.

Wszystkie informacje można zweryfikować w ogólnodostępnym, publicznym spisie produktów biobójczych dostępnym na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

czyli w jedynym urzędzie weryfikującym merytorycznie zapisy etykiet produktów

dopuszczonych do obrotu w Polsce: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Tym samym informujemy,  że nasz produkt Aldekol Des 03 jest przebadany i zarejestrowany jako środek wirusobójczy,

bakteriobójczy, grzybobójczy i prątkobójczy, oraz jako preparat skutecznie zwalczający wirusa ptasiej grypy.

Dbamy o bezpieczeństwo biologiczne ferm naszych klientów oferując sprawdzony preparat o urzędowo potwierdzonej skuteczności.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią etykiety.