facebook youtube

Preparaty do czyszczenia linii pojenia

Zwierzęta hodowlane, zarówno drób, trzoda chlewna jak i bydło powinny być zaopatrzone w odpowiednią ilość, dobrej jakości wody pitnej. Jest to jeden z czynników, który ma znaczący wpływ na wydajność i zdrowotność hodowli.

W jaki sposób można zapewnić naszym zwierzętom wodę najlepszej jakości?

Bardzo często, woda doprowadzana na hale produkcyjne przez specjalne systemy pojenia traci na jakości w wyniku zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska, które mogą się dostać do linii pojenia. Mogą to być między innymi kurz, pył, resztki pasz czy ściółka, które pod wpływem warunków panujących na hali mogą rozwijać niekorzystne dla zwierząt drobnoustroje. Regularna kontrola jakości wody pod względem mikrobiologicznym jest bardzo istotna. Dzięki nieustannemu monitorowaniu możemy niwelować wszelkie zagrożenia oraz zapobiec występowaniu niepowołanych skutków i problemów zdrowotnych u zwierząt.

Regularne stosowanie preparatów do mycia i dezynfekcji linii pojenia to doskonały sposób na dobrej jakości wodę co przyczynia się do poprawia zdrowotności i wydajności stada.

W ofercie Agro-Trade znajdują się trzy kluczowe preparaty, wskazane do stosowania w systemach pojenia dla zwierząt.

PL-56 to silnie kwaśny, specjalnie opracowany koncentrat przeznaczony do czyszczenia linii pojenia. Wskazany zarówno do usuwania kamienia kotłowego, jak i usuwania kamienia z poideł plastikowych.

SYSTMECLEAN to środek myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń organicznych ( w tym również do usuwania pozostałości środków leczniczych) z nowoczesnych systemów pojenia,

SANO-PH to premix zakwaszający i uzdatniający wodę pitną dla zwierząt, wzmacnia naturalną odporność hodowli i redukuje rozwój patogenów.

Regularne czyszczenie linii pojenia oraz uzdatnianie wody pitnej dla zwierząt ma korzystny wpływ na rozwój i wzrost zwierząt oraz podnosi naturalną odporność stada.