facebook youtube

Pożegnaliśmy naszego Przyjaciela

Odszedł nasz Przyjaciel Werner Haverkamp. 

Był dobrym duchem dwudziestoletniej współpracy z firmą EWABO

Od początku przygody z bioasekuracją mogliśmy liczyć na Jego wiedzę i kompetencje.

Życzliwy i pogodny  –  PRZYJACIEL FIRMY

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki i Współpracownicy

 


Passed away our friend Werner Haverkamp.

He was a mentor of our cooperation with Ewabo Company.

From the beginning of our bioseciurity adventure we could count on him, his knowledge and support.

Kind-hearted and cheerful everyday – the best friend of the Company.

Let he stay forever in our memories.

Board of directors, Management, Co-Workers.