facebook youtube

Poszerzona rejestracja QUATOVET

Informujemy, iż otrzymaliśmy poszerzenie Pozwolenia Ministra Zdrowia dla preparatu Quatovet.
Może on być stosowany nie tylko w obszarze weterynaryjnym,ale także w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej oraz w przemyśle spożywczym.

Quatovet zaleca się do stosowania w:

  • obszarze weterynaryjnym: fermy hodowlane, brojlerów, zwierząt futerkowych, w wylęgarniach, schroniskach dla zwierząt, lecznicach weterynaryjnych
  • obiektach użyteczności publicznej i prywatnej: do dezynfekcji obszarów i budynków dotknietych powodzią, zagrozonych powstaniem epidemii, w piwnicach, zakładach przeróbki odpadów, środkach transportu, magazynach
  • przemyśle spożywczym: na powierzchniach mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt