facebook youtube
 

Poszerzona rejestracja AGRO-DES

Informujemy, że uzyskaliśmy poszerzenie Pozwolenia na obrót produktem biobójczym dla AGRO-DES. Odtąd produkt ten może być stosowany nie tylko w higienie weterynaryjnej, ale również na powierzchniach, które mają lub nie kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

Zalecamy więc AGRO – DES do dezynfecji powierzchni w :
– przechowalniach środków spożywczych i pasz,
– silosach paszowych, paszociągach i środkach transportu,
– obiektach inwentarskich,
– kompostowniach,
– pomieszczeniach w schroniskach dla zwierząt i ogrodach zoologicznych.
Więcej informacji w zakładce produktu.