facebook youtube

PODEJRZANE TRANSAKCJE

 

Szanowni Klienci

Informujemy, że wizerunek firmy Agro-Trade został fałszywie wykorzystany przez hakerów.

Została utworzona anglojęzyczna strona internetowa, która wykorzystuje nasze dane: nazwę, nr telefonu oraz logo.

Prawdopodobnie celem tych działań są międzynarodowe transakcje handlowe / wyłudzenia pieniędzy.

Informujemy, że nasza firma nie ma z tymi działaniami nic wspólnego.

Aktualnie przy pomocy Kancelarii Prawnej jesteśmy w takcie rozwiązywania tego problemu.

Prosimy Państwa o zwracanie szczególnej uwagi na podejrzane oferty sprzedaży towarów, które nie znajdują się w obszarze naszej działalności: nasiona, oleje, karma dla zwierząt itp.

W sprawach, które budzą Państwa wątpliwości poprosimy o niezwłoczny kontakt pod nr telefonu: 505 764 969 z Martą Pawłowską Specjalistą ds. Marketingu.

 

                                                                                                                                     Z poważaniem,

                                                                                                                      Zarząd Agro-Trade sp. z o.o.

Dear Customers, Dear Partners

Please be advised that the image of Agro-Trade has been misused by hackers.

An English-language website has been created that uses our data: name, telephone number and logo.

It is likely that these activities are targeted at international trade / extortion transactions.

Please be advised that our company has nothing to do with these activities.

Currently, with the help of the Law Firm, we are in the process of solving this problem.

We ask you to pay special attention to suspicious offers for the sale of goods that are not in the area of our business: seeds, oils, animal feed, etc.

In matters that raise your doubts, please contact Marta Pawłowska, Marketing Specialist, immediately by calling: 505 764 969.

 

Agro-Trade

Management

 

Sehr geehrte Kunden

Bitte beachten Sie, dass das Image von Agro-Trade von Hackern missbraucht wurde.

Es wurde eine englischsprachige Website erstellt, die unsere Daten verwendet: Name, Telefonnummer und Logo.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Aktivitäten auf internationale Handels- / Erpressungstransaktionen abzielen.

Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen mit diesen Aktivitäten nichts zu tun hat.

Derzeit sind wir mit Hilfe der Anwaltskanzlei dabei, dieses Problem zu lösen.

Wir bitten Sie, besonders auf verdächtige Angebote für den Verkauf von Waren zu achten, die nicht in unserem Geschäftsbereich liegen: Saatgut, Öle, Tierfutter usw.

In Angelegenheiten, die Ihre Zweifel aufkommen lassen, wenden Sie sich bitte umgehend an Marta Pawłowska, Marketing-Spezialistin, unter der Telefonnummer: 505 764 969.