badanie próbek przez mikroskop
Jakie są niepokojące sygnały, które mogą wskazywać na ASF?

Jakie są niepokojące sygnały, które mogą wskazywać na ASF?

Szerzący się problem ASF spędza sen z powiek współczesnym hodowcom oraz lekarzom weterynarii. Jeżeli zaobserwujesz na swojej fermie niepokojące sygnały nie zwlekaj- skontaktuj się lekarzem weterynarii i podejmij odpowiednie działania.

 1. Nagłe padnięcia w stadzie.

  Jeżeli zauważysz nagłe padnięcia w stadzie trzody chlewnej, skontaktuj się natychmiast z lekarzem weterynarii. ASF może w niektórych przypadkach objawiać się tylko padnięciami, nie wykazując innych objawów towarzyszących.

 2. Nagły wzrost wewnętrznej temperatury ciała (do 40,5-42°C).

  Przy zwiększonej temperaturze osobniki mogą zachowywać się niepostrzeżenie, poruszać się normalnie oraz wykazywać niezachwiany apetyt. Nie lekceważ takich objawów i skontaktuj się natychmiast z lekarzem weterynarii. W wielu przypadkach, gorączce mogą towarzyszyć dodatkowe objawy takie jak: posmutnienie, spadek apetytu, utrudnione, szybkie oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka. Dodatkowo, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

 3. Objawy kliniczne towarzyszące gorączce, które mogą świadczyć o zakażeniu wirusem ASF. Wymienione poniżej objawu kliniczne, które można zaobserwować równocześnie z gorączką mogą wskazywać na zakażenie wirusem ASF:

   sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,

   drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,

   zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,

   duszność,

   pienisty wypływ z nosa,

   wypływ z worka spojówkowego,

   biegunka - często z domieszką krwi,

   wymioty,

   niedowład zadu,

   objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,

   ronienia u prośnych macior;

Występowanie objawów zbliżonych do pozostałych chorób występujących w hodowli trzody chlewnej mogą również sygnalizować występpowanie wirusa w hodowli.

Występowanie objawów takich jak gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów, może oznaczać zakażenie hodowli wirusem ASF. Dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia wirusa ASF w stadzie, należy niezwlocznie zgłosić podejrzenie ASF do powiatowego lekarza weterynarii.

Do przyjazdu lekarza weterynarii nie należy podejmować żadnych pochopnych działań. Wskazane jest szczególne zabezpieczenie miejsca hodowli i zastosowanie odpowiednich zasad higieniy po wyjściu z chlewni między innymi: bezwzględna zmiana odzieży, dezynfekcja i zmiana obuwia, dezynfekcja rąk. Osoby przebywające na terenie gospodarstwa, w szczególności te. które mogły mieć kontakt z wirusem nie powinny opuszczać gospodarstwa i kontaktować się z pozostałymi częściami hodowli trzody chlewnej.  

Źrodła

Top Agrar 2/208

http://wiescirolnicze.pl/hodowla/asf-objawy/

Źródło: Artykuł Zygmunt Pejsak: ,, Jak uchronic krajowe stado świń przed coraz intensywniej szerzącym się wirusem ASF w populacji dzików": Trodza Chlewna luty 2/2018

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Kolejny Artykuł poświęcony tematyce ASF wkrótce pojawi się w aktualnościach..

grupa klientów pojedynczy klient facebook youtube sektor publiczny