badanie próbek przez mikroskop

DRAKER 10.2 I RADIKAL W NOWYCH OPAKOWANIACH

Informujemy, że poszerzyliśmy ofertę insektycydów o Draker 10.2 w opakowaniach 100 ml, Radikal proszek  125 g i 500 g a także Radikal granulat 150 g.

grupa klientów pojedynczy klient facebook youtube sektor publiczny