badanie próbek przez mikroskop

Poszerzona rejestracja AGRO-DES

Informujemy, że uzyskaliśmy poszerzenie Pozwolenia na obrót produktem biobójczym dla AGRO-DES. Odtąd produkt ten może być stosowany nie tylko w higienie weterynaryjnej, ale również na powierzchniach, które mają lub nie kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

Zalecamy więc AGRO - DES do dezynfecji powierzchni w : 
- przechowalniach środków spożywczych i pasz,
- silosach paszowych, paszociągach i środkach transportu,
- obiektach inwentarskich,
- kompostowniach,
- pomieszczeniach w schroniskach dla zwierząt i ogrodach zoologicznych.
Więcej informacji w zakładce produktu.

grupa klientów pojedynczy klient facebook youtube sektor publiczny