facebook youtube

NABYWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN – NOWE REGULACJE PRAWNE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, począwszy od dnia 26 listopada 2015 r. nabywca środków ochrony roślin ( dla użytkowników profesjonalnych) jest zobowiązany posiadać dokumenty poświadczające odbycie szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.