facebook youtube

EVO 35 ZAMGŁAWIACZ TERMICZNY

EVO 35 marki IGEBA jest to zdecydowanie to ekonomiczne i wysoce wydajne urządzenie, przeznaczone do aplikacji ww. środków w różnych branżach:

Opis

Zamgławiacz EVO 35 marki Igeba to jeden z mniejszych na rynku zamgławiaczy ULV na gorącą chmurę.

Wyposażone w silnik spalinowy urządzenie charakteryzuje się wysoką jakością i stosunkowo uniwersalnym zakresem zastosowania.

Urządzenie zaprojektowane jest do stosowania pestycydów, insektycydów i środków dezynfekcyjnych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Rekomendowany jest do stosowania w branżach i pomieszczeniach:

 • DDD,
 • pomieszczeniach hodowli i transportu zwierząt,
 • obiektach użyteczności publicznej,
 • szkółkach, sadach i przetwórstwie rolno-spożywczym w celu: np. ochrony roślin, ochrony magazynów artykułów spożywczych, pasz i płodów rolnych, odstraszanie ptaków,
 • hotelach, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych – w celu ochrony przed insektami oraz czynnikami chorobotwórczymi.

Moc urządzenia rzędu 25,40 KM gwarantuje wydajność aż do 42 l/h (dla substancji olejowych) podczas zamgławiania.

Gwarantuje również efektywną aplikację roztworów na bazie wody.

Zastosowanie:

Zamgławianie stosuje się miedzy innymi w celu:

 • aplikacji środków leczniczych w hodowli zwierząt drogą inhalacji,
 • dezynfekcji w intensywnej hodowli zwierząt, w budynkach inwentarskich, w silosach paszowych, itp. dezynfekcja w przemyśle spożywczym,
 • dezynfekcji upraw pieczarek i w szklarniach,
 • zwalczania insektów i innych szkodników,
 • ochrony roślin w szklarniach,
 • ochrony zasobów magazynowych,
 • zwalczania grzybów i pleśni,
 • neutralizacji zapachów.

Zalety:

 • zbiornik paliwa wykonany ze stali nierdzewnej,
 • rura zamgławiacza wykonana ze stali nierdzewnej,
 • pompa powietrza wykonana ze stali nierdzewnej,
 • nowe rozmieszczenie komory spalania w celu łatwiejszej obsługi; wykonana z aluminium,
 • zbiornik cieczy roboczej wykonany z wysokiej jakości polietylenu (HDPE) – 6,5 l pojemności,
 • służy do aplikacji zarówno formulacji wodnych jak i olejowych.

Parametry techniczne:

Agro-Trade oferuje produkt IGEBA EVO 35 w dwóch wariantach:

 • EVO 35 wersja standard (zaopatrzona w rurę wodną i olejową)
 • lub EVO 35 wersja kwasoodporna (zaopatrzona w rurę wodną i olejową)

Zapytaj nasz Dział Handlowy o zamgławiacz dopasowany do Twoich potrzeb: 61 820 85 95.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt przeznaczony jest do aplikacji substancji chemicznych. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką informacyjną oraz kartą charakterystyki wykorzystywanego preparatu.

Podczas pracy z urządzeniem należy postępować zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.