facebook youtube

Skład chemiczny:

  • Imidachlopryd,
  • Cis-trikoz-9-en.

Przeznaczenie:

SOFAST to preparat do zwalczania much, insektycyd w formie granulatu

Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach hodowli świń, drobiu, a także na fermach zwierząt futerkowych. Preparat do zwalczania much należy zastosować na początku występowania much w miejscach ich bytowania. Zalecane jest zatem stosowanie produktu w chwili rozpoczęcia sezonu na muchy.

Sposób zastosowania:

SOFAST do zwalczania much uzyskuje najwyższą skuteczność, gdy jest w formie wilgotnej

Aplikacja insektycydu SOFAST jest prosta i może przebywać w dwojaki sposób:

  • malowanie na pasach tekturowych - preparat stosować w postaci rozcieńczonej: wskazane jest rozpuszczenie 200 g SOFAST w 150 ml wody. W ten sposób przygotowany roztwór należy nanieść na tekturowe pasy o powierzchni 1 m².   Pomalowane produktem arkusze rozmieścić w miejscach bytowania much - np. na ścianach, na suficie. Roztwór przygotowany z 200 g preparatu jest odpowiedni do zabezpieczenia powierzchni 100 m² . Roztwór po przygotowaniu należy wykorzystać w ciągu 8 godzin. W miejscach stosowania insektycydu wskazane jest wykonywanie inspekcji nie rzadziej niż co 7 dni. W przypadku pokrycia produktu kurzem, lub braku produktu należy wyłożyć go ponownie. Insektycyd SOFAST powinien być stosowany na przemian z innymi insektycydami opartymi na różnych substancjach bójczych. Ważne jest, aby nie stosować preparatu na powierzchnie chłonne.
  • wykładanie przynęty na pułapki - około 20 g granulatu umieścić na płytkim, jednorazowym pojemniku. Granulat powinien tworzyć powierzchnię płaską. Ponieważ preparat do zwalczania much wykazuje najwyższą skuteczność, gdy jest w postaci wilgotnej, warto zwilżyć go, np. wodą, odrobiną mleka, sokiem, które będą wzmacniały efekt wabiący. Tak przygotowane pułapki należy umieścić w miejscach bytowania much, najlepiej wysoko położonych: na parapetach, na gzymsach, na podestach. Miejsca wyłożenia pułapek powinny być zabezpieczone przed dostępem dzieci i zwierząt domowych. Jedna pułapka wystarczy na zabezpieczenie obszaru około 10 m². W odstępach co 2-3 dni należy przeprowadzać inspekcję w miejscach wyłożenia pułapek. Produkt pokryty kurzem należy usuwać.

Dawkowanie:

200 g produktu przeznaczone jest do zabezpieczenia powierzchni 100 m².

200 g należy rozpuścić w 150 ml wody.

Zalety i korzyści:

  • Łatwa aplikacja,
  • Szybki i skuteczny,
  • Wzbogacony o substancję wabiącą cis-trikoz-9-en.

Trwałość i warunki przechowywania:

Produkt pozostaje trwały przez 12 miesięcy od daty produkcji. Preparat należy przechowywać w suchym miejscu o niezmiennej temperaturze. Nie należy narażać preparatu na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Preparat zawiera substancje chemiczne. Należy go stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.