grupa klientów pojedynczy klient facebook youtube youtube

Opis

Skład chemiczny:

 • Tetrametryna 4 g/ 100 g
 • (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (mieszanina 2 izomerów 1R trans: 1 R/S wyłącznie 1:3) (esbiotryna) 2 g/ 100 g

Przeznaczenie:

Saetta to koncentrat insektycydu przeznaczony do zwalczania owadów latających takich jak komary, muchy, osy oraz biegających np. karaczany, mrówki, pchły.

Saetta doskonale sprawdza się również w zwalczaniu owadów będących szkodnikami magazynowymi: omacnice, trojszyki, wołki zbożowe oraz pająków na powierzchniach gładkich wewnątrz pomieszczeń.

Sposób zastosowania:

Saetta to produkt szerokim spektrum skuteczności o natychmiastowym efekcie działania oraz efekcie wypłaszania.

Wykazuje wysoką skuteczność wobec najbardziej powszechnych owadów bytujących w domach, obszarach użytku publicznego: kinach, szpitalach, szkołach, restauracjach, kempingach; w obszarach przemysłowych i hodowli zwierząt, a także w środkach transportu i pustych pomieszczeniach magazynowych. Zwalcza owady latające takie jak: muchy, osy, komary; owady biegające, takie jak: karaczany, mrówki, pchły, a także szkodniki magazynowe: omacnice, trojszyki, wołki zbożowe, ale również pająki. Produkt nie ma zastosowania w ochronie roślin.

Szerokie spektrum zastosowania oraz wysoka skuteczność czyni Saettę wyjątkowo dopasowanym do potrzeb użytkownika insektycydem.

Dawkowanie:

Roztwór Saetta można stosować przy pomocy wszelkiego rodzaju opryskiwaczy i zamgławiaczy ULV:

 • Skuteczność Saetta w zwalczaniu komarów (Culex, Aedes), os, moli: zalecane stężenie od 0,1%,, skuteczność obserwuje się już po 60 min. od zastosowania produktu,
 • Skuteczność Saetta w zwalczaniu much: zalecane stężenie od 0,1 %, skuteczność obserwuje się już po 30 min. od zastosowania produktu,
 • Skuteczność Saetta w zwalczaniu owadów biegających oraz pcheł: zalecane stężenie 1%, skuteczność obserwuje się już po 60 min. od zastosowania produktu, ale w przypadku mrówek już po 10 minutach,
 • Skuteczność Saetta w zwalczaniu trojszyka, wołka zbożowego: zalecane stężenie 2%, skuteczność obserwuje się już po 60 min. od zastosowania produktu,
 • Skuteczność Saetta w zwalczaniu pająków: zalecane stężenie 1%, skuteczność obserwuje się już po 60 min. od zastosowania produktu.

Przygotowany 1 litr roztworu Saetta wystarcza do zastosowania na powierzchni 15-25 m2.
W przypadku zastosowania Saetta poprzez generator ULV: stosować 3-4% roztwór w wodzie lub glikolu, zużywając 1 litr roztworu na 2500 m3 lub 1000 m2.

Zamgławianie na gorąco przy uzyciu produktu Saetta:

Sporządzić roztwór 3% w glikolu monopropylenowym lub w wodzie:

 • wewnątrz pomieszczeń: 0,8-1 L roztworu na 2000 m3
 • na zewnątrz: 1,5-2 L roztworu na hektar
 • szamba/kanały ściekowe/ systemy zbierania ścieków: stosować dawkę 30-40 ml na 1000 m3

Produkt nie powinien pozostawiać plam po oprysku, niemniej zaleca się aby sprawdzić to na niewielkiej powierzchni przed zastosowaniem, aby uniknąć niepożądanej reakcji.

Zalety i korzyści:

 • Wydajny koncentrat,
 • Działa szybko i skutecznie, pierwsze efekty można zaobserwować po 10 minutach,
 • Działa bójczo i wypłaszająco.

Trwałość i warunki przechowywania:

Produkt pozostaje ważny w ciągu 2 lat od daty produkcji. Produkt powinno się przechowywać w suchym miejscu o niezmiennej temperaturze. Nie należy narażać preparatu na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Przechowywać o szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Preparat zawiera substancje chemiczne. Należy go stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.