facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Cypermetryna 0,125 g / 100 g

Tetrametryna 0,25 g / 100 g

PBO 1,25 g / 100 g

Przeznaczenie:

Gotowy do użytku preparat owadobójczy w aerozolu.

Specjalny aerozol wytwarza gęstą, stabilną pianę, która uniemożliwia wydostanie się owadów z gniazda.

Preparat umożliwia zachowanie dystansu od gniazda czyli źródła zagrożenia, gdyż ma zasięg do 4 m.

Produkt zwalcza między innymi muchy, komary, osy, szerszenie, karaczany, mrówki w:

  • domach, magazynach, hotelach, szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej,
  • schroniskach dla zwierząt, posłaniach dla zwierząt
  • środkach transportu publicznego.

Sposób zastosowania:

Preparat wstrząsnąć i nanieść na powierzchnię gniazda os, szerszeni i innych szkodników. Należy zachować bezpieczną odległość – preparat działa z odległości do 4 m. Przez zabiegiem należy zadbać o ochronę ciała. Na spryskanej powierzchni wytworzy się gęsta piana, która utworzy barierę dla owadów (nie pozwoli im wydostać się z gniazda, ani do gniazda). Preparat działa natychmiastowo poprzez paraliżowanie owadów i pozbawianie ich zdolności do latania.

Preparat można stosować również w miejscach występowania innych owadów biegających i latających poprzez oprysk w miejscach ich bytowania lub przebiegu.

Dawkowanie:

Duracid Spray na osy i szerszenie należy stosować w ilości około 20 ml / 1 m².

750 ml starcza na około 37,4 m² powierzchni gładkich. Skuteczność obserwuje się już po 10 minutach.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania powinno być poza dostępem dzieci i zwierząt, osłonięte. Preparatu nie powinno się narażać na silne oddziaływanie promieni słonecznych oraz wysokich temperatur.

Produkt pozostaje trwały przez 3 lata od daty produkcji.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.