facebook youtube

DURACID POLVERE

Pozwolenie Nr 5547/13

Dostępne opakowania:
worek 20 kg

Opis

Uwaga! Tylko teraz cena specjalna Duracid Polvere 205 zł netto / worek 20 kg.
Kup na allegro: https://allegro.pl/oferta/insektycyd-w-proszku-duracid-polvere-20-kg-11082372882

Skład chemiczny:

Cypermetryna 0,6 g / 100 g

Przeznaczenie:

Gotowy do użytku insektycyd w proszku przeznaczony do stosowania w miejscach występowania owadów biegających, latających oraz roztoczy.

Zwalcza między innymi: mrówki, karaczany, pluskwiaki, stonogi, rybiki cukrowe, muchy oraz roztocza kurzu domowego i ptaszyńca kurzego.

Sposób zastosowania:

DURACID POLVERE jest produktem do bezpośredniego stosowania. Preparat należy stosować w miejscach, gdzie zaobserwować można obecność owadów. Wspomagając się dozownikiem, wdmuchiwać proszek do szczelin i otworów, gdzie podejrzewa się występowanie owadów.
Produkt można stosować w pobliżu gniazdek elektrycznych.

W celu równomiernego i dokładnego rozprowadzenia preparatu można użyć opylacz do proszku np. z serii DRAGON.

Stosując preparat bezpośrednio do gniazd mrówek, zaleca się po aplikacji delikatne spłukanie proszku wodą, aby w łatwiejszy sposób dotarł w głębsze partie gniazda.
Przed rozpoczęciem aplikacji należy usunąć wszystkie niezabezpieczone szczelnym opakowaniem artykuły spożywcze i pasze, a także zwierzęta hodowlane i domowe oraz zabawki, nieopakowane naczynia i inne przedmioty użytkowe.

DURACID POLVERE znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.
Może być używany w :
– domach oraz miejscach użyteczności publicznej ( szpitalach, szkołach, restauracjach),
– magazynach,
– miejscach przetrzymywania zwierząt: psie budy, legowiska,
– miejscach gromadzenia odpadów,
– środkach transportu.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku braku odpowiedniej wentylacji wywietrzyć pomieszczenie przez około 2 godziny po aplikacji produktu. Nie stosować w miejscach, gdzie kontakt z produktem mogą mieć osoby postronne (dzieci, kobiety ciężarne i karmiące, alergicy, chorzy) oraz artykuły spożywcze, napoje, pasze.

Dawkowanie:

Produkt należy stosować w ilości 20 g na każdy metr kwadratowy.

GatunekRodzaj powierzchniCzas, po którym widoczna jest 100% skuteczność
Karaczany, mrówki Gładkie i porowate30 minut
Pluskwiaki Porowate30 minut
Rybiki cukrowePorowate10 minut
Ptaszyniec kurzy (Dermanyssus gallinae)Porowate10 minut
Roztocza kurzu domowego Porowate10 minut
MuchyGładkie i porowate60 minut
StonogiPorowate10 minut

Zalety i korzyści:

  • Działa szybko i skutecznie.
  • Efekt rezydualny utrzymuje się 7-14 dni.
  • Zwalcza owady biegające, latające i roztocza.

Trwałość i warunki przechowywania:

Produkt jest trwały przez dwa lata od daty produkcji. Przechowywać szczelnie zamknięty, w suchym i chłodnym miejscu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.