grupa klientów pojedynczy klient facebook youtube youtube

Opis

Skład chemiczny:

Permetryna 12,1 g/kg
Pyretryny i pyretroidy 24,2 g/kg

Przeznaczenie:

Wielofunkcyjny insektycyd do zwalczania szkodników domowych, materiałowych i przenoszących choroby (np. karaczany, rybiki cukrowe, mrówki, chrząszcze, muchy, ćmy, osy i inne).

Możliwość automatycznego zamgławiania pomieszczeń oraz aplikacji punktowej. Preparat przeznaczony jest do stosowania w obiektach zamkniętych. Charakteryzuje się silnym efektem odstraszającym, wysoką wydajnością i skutecznością.

Sposób zastosowania:

DETMOL-FLEX stosuje się, w zależności od potrzeb, poprzez automatyczne zamgławianie lub poprzez aplikację punktową.

Przed zastosowaniem należy zamknąć okna i drzwi, oraz wyłączyć urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wskazane jest, aby w miarę możliwości odsłonić kryjówki owadów.

  • W przypadku zwalczania owadów latających, mgłę należy rozprowadzić równomiernie w pomieszczeniu.
  • W przypadku zwalczania owadów biegających spryskać bezpośrednio wszystkie miejsca, w których występują owady oraz ich otoczenie.

Najwcześniej po upływie 3 godzin dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

Do preparatu załączone są 3 głowice zaworów aerozolowych, które umożliwiają dostosowanie do różnych technik zwalczania szkodliwych owadów.

Dawkowanie:

Jeden pojemnik wystarcza na 3000 m³ w przypadku zwalczania owadów latających i na 500 m² w przypadku zwalczania owadów biegających.

DyszaP (praktyczna)A (automatyczna)I (iniekcyjna)
Cecha charakterystycznaSzybkie i dokładne rozprowadzenie mgły / preparatu w dużych pomieszczeniachAutomatyczne zamgławianie, samoopróżniający się spray - wygodny, długotrwały, automatyczny opryskWtryskianie lub oprysk w miejscach bytowania i w kryjówkach owadów przy użyciu rurki przedłużającej. Umożliwia precyzyjne dotarcie do trudno dostępnych miejsc.
Czas oprysku na 100 m 3około 30 sekundokoło 72 sekundyw zależności od potrzeb

Zalety i korzyści:

  • Wysoka wydajność i skuteczność.
  • Natychmiastowe i długotrwałe działanie.
  • Silny efekt odstraszający.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat powinno się zużyć w ciągu 3 lat od daty produkcji.

Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Nie należy narażać go na silne nasłonecznienie oraz na oddziaływanie wysokich temperatur.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.