facebook youtube

CY10

Pozwolenie nr 6265/15

5l

Opis

Skład chemiczny:

Cypermetryna 10 g / 100 g

Przeznaczenie:

CY10 stosuje się w celu zwalczania między innymi: much, komarów, os, meszek, karaczanów, mrówek, pcheł, pluskiew, wołków zbożowych, mączników, trojszyków, pająków, roztoczy, ciem.

Preparat działa kontaktowo oraz pokarmowo. Może być stosowany w:

 • budynkach inwentarskich
 • budynkach przemysłu spożywczego
 • środkach transportu publicznego
 • domach
 • magazynach
 • pomieszczeniach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, kina, szpitale, restauracje, kempingi,
 • miejscach gromadzenia się odpadów, pryzmach obornika.

Stosowany w miejscach suchych i zacienionych może utrzymywać swoje właściwości do 21 dni.

Sposób zastosowania:

CY10 stosuje się poprzez oprysk w miejscach występowania owadów latających i biegających.

Dawkowanie:

Zastosowanie preparatu w zwalczaniu owadów przez oprysk:

 • Walka z komarami: 0,5%-1%,
 • Zwalczanie much i pozostałych owadów latających: 1%-2%,
 • Eliminacja wszystkich owadów biegających: 2%-3%,
 • Zwalczanie pajęczaków: 2%-3%.

Zalety i korzyści:

 • Działa pokarmowo i kontaktowo
 • Charakteryzuje się wydłużonym efektem działania do 21 dni
 • Wykazuje skuteczność wobec komarów od 0,5 %
 • Wysoce wydajny koncentrat do dezynsekcji przeznaczony do stosowania w budynkach inwentarskich, pomieszczeniach użyteczności publicznej i budynkach przemysłu spożywczego.

Trwałość i warunki przechowywania:

Produkt pozostaje ważny przez 2 lata od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.