facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

  • permetryna (8 g/l)
  • wyciąg z otwartych, dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (16 g/l)
  • butoksylan piperonylu (16 g/l)

Przeznaczenie:

ALL 1 to profesjonalny preparat do zamgławiania na gorąco o natychmiastowym działaniu.

Nowoczesny insektycyd wzbogacony o ekstrakt z wrotyczu dalmatyńskiego.  Zwalcza owady biegające, między innymi: karaluchy, pustosze, wypuklaki, rybiki cukrowe; oraz owady latające, a także szkodniki tekstylne i materiałowe, takie jak mole odzieżowe, szubaki dwukropki, skórnikowate. Produkt skutecznie eliminuje pleśniakowca lśniącego (czarnego chrząszcza ściółkowego), trojszyka oraz muchy.

Nie należy stosować produktu w pomieszczeniach, w których znajduje się żywność.

Sposób zastosowania:

ALL 1 należy rozprowadzać za pomocą zamgławiaczy termicznych bez rozcieńczenia.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy pozamykać okna, drzwi i inne otwory, wyłączyć urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz sygnalizatory pożarowe. W przypadku zwalczania owadów latających wystarczy równomiernie rozprowadzić środek w postaci mgły w pomieszczeniu. Natomiast, w przypadku zwalczania szkodników biegających, zaleca się ukierunkowane rozprowadzenie środka we wszystkich miejscach, w których obserwuje się lub podejrzewa zagrożenie infestacją. Zwiększa to stopień skuteczności zabiegu. Miejsca występowania szkodników należy odsłonić tak, aby środek mógł swobodnie do nich przeniknąć.

W dużych pomieszczeniach należy szczególnie zwracać uwagę na dobre rozprowadzenie mgły oraz zapewnienie widoczności, tzn. podczas zamgławiania należy wycofywać się w kierunku wyjścia. Po wykonaniu zabiegu pomieszczenia pozostawić zamknięte przynajmniej przez 4-6 godzin. Następnie należy przeprowadzić dekontaminację: dokładnie wywietrzyć lub zmyć.

Dawkowanie:

Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz informacjami na etykiecie. Nie wskazane jest rozcieńczanie środka.

W celu zwalczania poszczególnych szkodników należy zastosować dawkę:

  • Przy infestacji owadów latających stosować dawkę 0,5 l  / 1000  m³,
  • eliminacja owadów biegających – 3 l / 1000  m³,
  • w przypadku zwalczania szkodników tekstylnych  3 l / 1000 m³ przestrzeni magazynowej, zaleca się przeprowadzenie 2-4 zabiegów rocznie.

Zalety i korzyści:

  • Szeroki zakres zastosowania,
  • działa szybko i skutecznie,
  • nie wymaga rozcieńczenia,
  • skuteczny w walce z pleśniakowcem.

Trwałość i warunki przechowywania:

Termin ważności preparatu to 3 lata od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w chłodnym miejscu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.