facebook youtube

AEDEX na larwy komarów

Pozwolenie Nr 5423/13 

Dostępne opakowania:

fiolka 50 g
wiaderko 5 kg

Opis

Skład chemiczny: s-Metopren 0,5 g/100 g

Przeznaczenie:

Aedex to larwicyd w postaci tabletek musujących do stosowania przeciwko larwom komarów.

Tabletki należy aplikować w miejscach gromadzenia się wody, w których mogą występować larwy komarów. Larwicyd można stosować w:

 • zbiornikach na wodę,
 • studzienkach,
 • fontannach,
 • sadzawkach,
 • stawach,
 • kanałach,
 • rowach
 • oraz na terenach bagiennych,
 • a także wszędzie tam, gdzie występuje wilgoć i mogą występować larwy komarów.

Produkt działa selektywnie. Zawiera benzoesan denatonium, który zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta nie będące przedmiotem zwalczania.

AEDEX uniemożliwia przeistoczenie się larw w osobniki dorosłe.

Sposób zastosowania:

Preparat stosuje się poprzez wyłożenie tabletki w miejscach gromadzenia się wody. Nie należy stosować w zbiornikach wody pitnej oraz w miejscach, w których może być spożyty przez ludzi lub zwierzęta.

Dawkowanie:

W zależności od nagromadzenia się materii organicznej w wodzie zaleca się stosowanie dla:

 • wód z małą ilością materii organicznej: 1 tabletka (2 g) na każde 1000-2000 l,
 • zbiorników z dużą ilością materii organicznej: 1 tabletka (2 g) na każde 500-1000 l,
 • miejsc gromadzenia się wody w sąsiadującym z człowiekiem środowisku, z dużą ilością materii organicznej (np.: kanały odprowadzające wodę, dreny, studzienki ściekowe): 1 tabletka (2 g) na każde 40 litrów wody.

W zależności od panujących warunków, w tym atmosferycznych, zabieg należy powtarzać co 2-4 tygodni. Wskazane jest wykonywanie zabiegów od marca do października. Nie należy stosować w zbiornikach wody pitnej dla ludzi i zwierząt.

Zalety i korzyści:

 • Zwalcza larwy komarów zapobiegając ich przeistoczeniu w postać dorosłą.
 • Szeroki zakres zastosowania: preparat można stosować w zbiornikach wodnych, kanałach, studzienkach ściekowych.
 • Zawiera benzoesan denatonium zapobiegający przypadkowemu spożyciu.

Trwałość i warunki przechowywania:

Trwałość produktu to 2 lata od daty produkcji. Należy go przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczeństwo stosowania: Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.