facebook youtube

VENIM MIX najbardziej jadowita trutka na myszy i szczury

Pozwolenie PB/PL/2011/0003/A/MR

Dostępne opakowania:

150g, 1 kg, 2,5 kg, 6 kg

Opis

Skład chemiczny:

Difetialon 0,0025%

Przeznaczenie:

VENIM MIX w postaci miksu 3 ziaren i płatków owsianych to najbardziej jadowita trutka na myszy i szczury.

Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Sposób zastosowania:

Venim Mix należy wykładać w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.

Może być stosowany w magazynach, pomieszczeniach hodowli zwierząt, a także w garażach i piwnicach.

Venim mix zwalcza między innymi gatunki takie jak:

  • mysz domowa
  • szczur śniady
  • szczur wędrowny.

Dawkowanie:

W przypadku zwalczania myszy należy wyłożyć 50 g pasty na stację deratyzacyjną. Przy małej infestacji odległości pomiędzy stacjami nie powinny być mniejsze niż 5 m. W przypadku dużej inestacji odległości pomiędzy stacjami mogą wynosić 2 m.

W przypadku zwalczania szczurów należy stosować 200 g pasty w stacjach deratyzacyjnych. Przy niskiej infestacji stacje należy wykładać w odstępach co 10 m, natomiast przy dużej infestacji stacje powinny być wyłożone co 5 m.

Należy pamiętać o regularnych kontrolach stacji deratyzacyjnych w przypadku myszy co 2-5 dni, natomiast w przypadku szczurów co 5-7 dni.

Zalety i korzyści:

  • Unikalna kompozycja przynęty gryzoniobójczej: ziarna i płatki,
  • Atrakcyjna sypka przynęta chętnie jest pobierana przez gryzonie,
  • Difetialon jest jedną z silniejszych substancji bójczych na rynku preparatów gryzoniobójczych..

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.