facebook youtube

MURIN FORTE W KOSTKACH PARAFINOWANYCH

Pozwolenie PL/2014/0157/MR

Dostępne opakowania:

Murin Forte w kostkach  parafinowych (10g)
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Murin Forte w kostkach parafinowych XL (30g)
10 kg

Murin Forte w kostkach parafinowych XXL (kanał 100g)
10 kg

Opis

Skład chemiczny:

Bromadiolon 0,005%

Przeznaczenie:

Murin Forte w Kostkach Parafinowanych to doskonałe rozwiązanie przeznaczone do walki ze szczurami i myszami.

Preparat może być stosowany przez użytkownika profesjonalnego i profesjonalnego przeszkolonego.

Nadaje się do zastosowania w miejscach, w których występują trudne warunki, np. wilgoć. Zawartość parafiny pozwala na długo zachować właściwości produktu.

Preparat dostępny jest w kostkach o trzech rozmiarach co umożliwia aplikację w różnych warunkach i według różnego zapotrzebowania.
Rozmiary kostek:

 • tradycyjny 10 g, zastosowanie w zwalczaniu myszy i szczurów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
 • XL 30 g, zastosowanie np. do nor dla użytkownika profesjonalnego przeszkolonego,
 • XXL 100 g – zastosowanie w kanałach ściekowych przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego.

Sposób zastosowania:

Preparat należy aplikować zgodnie z zaleceniami producenta w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.

Grupa użytkowników dla których jest przeznaczona ta grupa produktów to użytkownicy profesjonalni i użytkownicy profesjonalni przeszkoleni.

Dawkowanie:

Zwalczanie myszy wewnątrz budynków i wokół budynków – użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony:

 • 50 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty w przypadku niskiej infestacji, stacje  deratyzacyjne oddalone od siebie w odległości co 5 m,
 • w przypadku wysokiej infestacji minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz i na zewnątrz budynków – użytkownik profesjonalny i  profesjonalny przeszkolony:

 • w przypadku niskiej infestacji: 200 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty; minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m;
 • w przypadku wysokiej infestacji: 200 g, minimalna odległość pomiędzy stacjami 5 m.

Dozwolone metody i miejsca zastosowania preparatu Murin Forte w Kostkach Parafinowanych przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego.

Zwalczanie szczurów na terenach otwartych i na składowiskach odpadów:

 • 200 g przynęty na stację deratyzacyjną/punkt wykładania przynęty. Przy niskiej infestacji, jeśli wymagany jest więcej niż jeden punkt deratyzacyjny odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m,
 • w przypadku wysokiej infestacji, jeżeli wymagany jest więcej niż jeden punkt deratyzacyjny, odległość pomiędzy punktami powinna wynosić nie mniej niż 5 m.

Stosowanie do nor:

40-60 g na norę. Przynętę należy umieścić tak, aby dzieci i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć. Należy zakryć lub zablokować wyjście z nory, aby ograniczyć możliwości rozniesienia przynęty poza obszar stosowania.

Zwalczanie szczurów w kanałach ściekowych:

Maksymalnie 250 g przynęty na studzienkę kanalizacyjną. Przynętę należy wykładać w stacjach lub punktach. Powinno się umieścić przynętę tak, aby uniemożliwić jej przypadkowe przemieszczanie się. Przynętę można stosować tylko w systemach kanalizacyjnych połączonych z oczyszczalnią ścieków.

Zastosowanie w zabiegach deratyzacyjnych metodą ciągłą:

Metodę ciągłą stosuje się w miejscach, w których występuje duże ryzyko reinfestacji oraz kiedy inne metody kontroli są nieskuteczne. W przypadku zabiegów metodą ciągłą należy regularnie przeprowadzać kontrole – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

Zalety i korzyści:

 • Wysoka zawartość parafiny na długo zachowuje właściwości przynęty,
 • 3 gramatury / wielkości kostek parafinowych pozwalają na dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do potrzeb,
 • Preparat jest chętnie pobierany przez myszy i szczury,
 • Użytkownik profesjonalny przeszkolony może stosować kostki w rozmiarze XXL w kanałach ściekowych,
 • Preparat może być stosowany do nor, na terenach otwartych oraz na składowiskach odpadów, przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego,
 • Murin Forte w Kostkach Parafinowanych dopuszczony jest do stosowania metodą ciągłą przez użytkowników profesjonalnych przeszkolonych.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat należy zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji.

W trakcie procesu przechowywania nie wskazane jest narażanie produktu na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Preparat należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, z dala od produktów spożywczych.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.