facebook youtube

MURIN FACOUM GRANULAT

Pozwolenie PL/2014/0174/MR

Dostępne opakowania:

1 kg ,5 kg, 20 kg

Opis

Skład chemiczny:

Brodifakum 0,005%

Przeznaczenie:

Murin Facoum Granulat to gotowa do użycia przynęta na gryzonie.

Niebieski granulat przypominający pellet jest chętnie pobierany i zaspokaja potrzebę gryzienia. Nie wywołuje stanów agonalnych i działa z opóźnieniem dlatego nie wzbudza nieufności wśród gryzoni.

Produkt można wykładać w magazynach, garażach, piwnicach, i wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić różne warunki typu wilgoć, wysoka lub niska temperatura. Preparat bowiem charakteryzuje się wyższą odpornością na niekorzystne czynniki w otoczeniu.

Odpowiednia kompozycja składników sprawia, że Murin Facoum Granulat jest chętnie pobierany nawet w sytuacji, gdy w pobliżu znajdują się alternatywne źródła pokarmu.

Sposób zastosowania:

Murin Facoum Granulat należy wykładać w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, w odpornych na manipulacje stacjach deratyzacyjnych.

Dawkowanie:

Zwalczanie myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków przez użytkowników profesjonalnych i profesjonalnych przeszkolonych:

  • walka z myszami:  40 g granulatu na stację / punkt wykładania przynęty, na każde 100 m2 ,
  • walka ze szczurami:  w zależności od stopnia infestacji – 60-100 g granulatu na stację / punkt wykładania  przynęty, na każde 100 m2

Zalety i korzyści:

  • Niebieski granulat  jest chętnie pobierany, gdy w pobliżu są konkurencyjne źródła pokarmu,
  • Działa szybko i skutecznie, niewielka dawka pozwala na uzyskanie efektu,
  • Szczególnie atrakcyjny dla myszy i ich sposobu bytowania.

Trwałość i warunki przechowywania:

Murin Facoum Pasta pozostaje przydatna do użytku w ciągu 2 lat od daty produkcji.

Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie należy magazynować produktu w pobliżu produktów spożywczych lub w miejscach, w których może być on narażony na występowanie czynników atmosferycznych (wysoka lub bardzo niska temperatura, wilgoć, nasłonecznienie).

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.