facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Wodorotlenek sodu, biodegradowalne tensydy.

Przeznaczenie:

Płynny, zasadowy koncentrat myjący o dobrych właściwościach pieniących.

Aktywna piana doskonale odspaja brud od czyszczonych powierzchni. Preparat nie zawiera chloru, barwników i substancji zapachowych przez co jest łagodniejszy dla środowiska. Działa szybko i skutecznie. Doskonale sprawdza się stosowany w:

  • higienie weterynaryjnej,
  • obiektach użyteczności publicznej oraz prywatnej,
  • przemyśle spożywczym oraz rolno – spożywczym.

Sposób zastosowania:

AREACLEAN może być stosowany przy użyciu opryskiwaczy, myjek wysokociśnieniowych oraz pianownic.

Dawkowanie:

Wykazuje skuteczność już w stężeniu 1 %. Działa szybko i skutecznie, w zależności od stopnia zabrudzenia 15 – 30 minut.

Zalety i korzyści:

  • krótki czas oddziaływania i reakcji,
  • optymalne uwalnianie siły substancji aktywnych,
  • dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów,
  • przyjazny dla użytkownika dzięki niskiemu poziomowi powstawania aerozoli,
  • wolny od chloru, barwników i substancji zapachowych,
  • zawiera biodegradowalne tensydy,
  • posiada atest NIZP-PZH.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat AREACLEAN pozostaje ważny w oryginalnym opakowaniu przez 3 lata od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 8-25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Bezpieczeństwo stosowania:

Zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.