facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Fog-Add to unikalna kombinacja alkoholi wodorotlenowych zapewniających wodzie lepsze właściwości zamgławiające.

Przeznaczenie:

Fog-Add stosuje się jako nośnik mgły – preparat wspomagający procesy zamgławiania w zabiegach agrotechnicznych i dezynsekcyjnych między innymi w: tunelach foliowych, szklarniach, pieczarkarniach, obiektach inwentarskich, wylęgarniach.

Sposób zastosowania:

Preparat dodaje się w odpowiednich proporcjach do roztworu przeznaczonego do przeprowadzenia zabiegu zamgławiania.

Kolejność mieszania jest następująca: 100 ml  Fog-Add + 1l preparatu dezynfekcyjnego np. Aldekolu Des 03 + 1l wody najlepiej w temperaturze 40°C.

Dawkowanie:

Najczęściej stosuje się 10 – 20 % preparatu Fog-Add w stosunku do ilości wody użytej do przygotowania roztworu roboczego.

Zalety i korzyści:

  • Znacznie poprawia właściwości zamgławiające wody,
  • Zwiększa czas utrzymywania się mgły w powietrzu podczas zamgławiania,
  • Zwiększa zasięg termo zamgławiaczy i generatorów ULV
  • Umożliwia uzyskanie oszczędności nakładu pracy w porównaniu do tradycyjnych technologii oprysków, do 90%
  • Równomiernie rozprowadza mgłę przy zabiegach wykonywanych z wykorzystaniem Fog-Add
  • Podczas zamgławiania z wykorzystaniem Fog-Add nie zwiększa się poziom wilgotności powietrza w obiekcie
  • Przy użyciu odpowiednich dysz dozujących i wysokiej jakości sprzętu do zamgławiania (np. Igeba) nie powstają zacieki

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat zachowuje swoje właściwości przez 2 lata od daty produkcji. Fog-Add należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.