facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 100 g/l

Aldehyd glutarowy 100 g/l

Przeznaczenie:

Aldekol Pro Horti to płynny aldehydowy koncentrat do dezynfekcji, dedykowany do ogrodnictwa szklarniowego (szklarnie, tunele, osłony).

Wykazuje działania bakteriobójcze i grzybobójcze (zwalcza również zarodniki grzybów). Preparat przeznaczony jest do stosowania w ogrodnictwie szklarniowym oraz w przechowalnictwie. Zwalcza Ralstonię solanacearum oraz wirusy roślinne.

Sposób zastosowania:

Preparat Aldekol Pro Horti można stosować metodą oprysku oraz zamgławiania (np. przy użyciu zamgławiaczy marki IGEBA).

Dawkowanie:

ZastosowanieOprysk/roztwór roboczyZamgławianieCzas działania
Bakteriobójcze
0,5%1 l / 1000 m³1 godz.
Ralstonia solanacearum1%2 l / 1000 m³n.d.
Grzybobójcze1%2 l / 1000 m³1 godz.
Wirusobójcze wobec wirusa Mozaiki pepino1,5%3 l / 1000 m³n.d.
Clavibacter michagenesis0,1 %1 l / 100 m³5 min.

Zalety i korzyści:

  • Wykazuje działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze,
  • zwalcza Clavibacter michiganesis w stężeniu 0,1 %
  • zwalcza bakterie Ralstonia solanacearum,
  • zwalcza zarodniki grzybów.
  • działa wirusobójczo wobec Mozaiki pepino i innych wirusów roślinnych,
  • rekomendowany przez Instytut Ochrony Roślin.

Trwałość i warunki przechowywania:

Aldekol Pro Horti pozostaje przydatny do użycia przez 3 lata od daty produkcji. Po otwarciu preparat należy zużyć w ciągu 3 miesięcy. Koncentrat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze pomiędzy 8-25°C.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.