facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Alkiloaminy, środki powierzchniowo-czynne

Przeznaczenie:

ALDEKOL DES LB to płynny preparat do dezynfekcji przeznaczony do stosowania w HoReCa, przetwórstwie rolno-spożywczym oraz w mleczarniach i masarniach.

Preparat zwalcza bakterie z rodzaju Listeria. Charakteryzuje się neutralnym zapachem i nie posiada właściwości lotnych.

Chętnie wykorzystywany jest w dezynfekcji:

  • pomieszczeń, urządzeń i sprzętów w zakładach przetwórstwa spożywczego (w tym mleczarni),
  • pomieszczeń magazynów i przetwórni (w tym obiektów pieczarkarskich),
  • linii pakowania i pojazdów do transportu mleka i jego przetworów, mięsa i jego przetworów oraz innych środków spożywczych,
  • maszyn masarskich.

Sposób zastosowania:

ALDEKOL DES LB doskonale sprawdza się w dezynfekcji poprzez oprysk przy pomocy opryskiwaczy oraz myjek wysokociśnieniowych.

Nie należy podawać preparatu przy pomocy zamgławiaczy termicznych.

Dawkowanie:

Skuteczną dezynfekcję uzyskuje się podając roztwór roboczy w ilości 0,2 – 0,4 l / m2. Zalecane stężenie objętościowe roztworu przy czasie oddziaływania 30 lub 60 min.

ALDEKOL DES LB wykazuje skuteczność w stężeniu 1% wobec bakterii oraz grzybów drożdżopodobnych w różnych warunkach. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące dawkowania preparatu.

 Temperatura
Niewielkie zaniczyszczenie substancją organiczną

Niewielkie zanieczyszczenie substancją organicznąZnaczne zanieczyszczenie substancją organicznąZnaczne zanieczyszczenie substancją organiczną
Czas działania30 minut60 minut30 minut60 minut
Powierzchnie mające kontakt z produktami spożywczymi (z wyjątkiem mleka)
20°C1%1%1%1%
Powierzchnie mające kontakt z produktami spożywczymi (z wyjątkiem mleka)10°C1%1%2%1%
Powierzchnie mające kontakt z mlekiem lub jego przetworami20°C1%1%--
Powierzchnie mające kontakt z mlekiem lub jego przetworami10°C1%1%--

Zalety i korzyści:

  • zwalcza bakterie i grzyby drożdżopodobne w niskich oraz w pokojowych temperaturach,
  • zwalcza bakterie z grupy Listeria,
  • nie posiada właściwości lotnych,
  • charakteryzuje się neutralnym zapachem.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu. Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.