facebook youtube

MURIN PASTA EXTREME

Pozwolenie PL/2017/0256/MR

Dostępne opakowania:

150 g

Opis

Skład chemiczny:

Brodifakum 0,0025%

Przeznaczenie:

Murin Pasta Extreme to nowa formulacja niebieskiej pasty przeznaczona do zwalczania myszy i szczurów przez użytkowników indywidualnych.

Preparat może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zwalcza gatunki takie jak:

  • mysz domowa młode i dorosłe osobniki
  • szczur wędrowny – młode i dorosłe osobniki.

Preparat może być stosowany w magazynach, zakładach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, w piwnicach, garażach, a także ogrodach.

Sposób zastosowania:

Produkt Murin Pasta Extreme to gotowa do użycia pasta do wykładania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.

Stacje należy rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.

Dawkowanie:

W celu zwalczania myszy należy wyłożyć 50 g preparatu do stacji deratyzacyjnej. Odległości pomiędzy stacjami nie powinny wynosić co najmniej 5 m. W przypadku dużej infestacji stacje należy rozłożyć w odległościach co 2 m.

W przypadku zwalczania inwazji szczurów należy wyłożyć 150 g przynęty na stacje deratyzacyjne i rozmieścić je odpowiednio: przy niskiej infestacji co 10 m, natomiast przy wysokiej infestacji co 5 m.

Należy pamiętać o regularnych kontrolach stacji deratyzacyjnych w przypadku myszy co 2-5 dni, natomiast w przypadku szczurów co 5-7 dni.

Zalety i korzyści:

  • Niebieska postać pasty o łatwej aplikacji,
  • Wzbogacona o ziarna słonecznika i konopi jest chętnie pobierana przez gryzonie,
  • Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.