facebook youtube

MURIN FORTE W KOSTKACH PARAFINOWANYCH a.1

Pozwolenie PL/2014/0157/MR

Dostępne opakowania:

1 kg,

Opis

Skład chemiczny:

Bromadiolon 0,005%

Przeznaczenie:

Murin Forte w kostkach parafinowanych to preparat deratyzacyjny w czerwonych kostkach / bloczkach.

Kostki o gramaturze 10 g mogą należy wykładać w miejscach, w których występują trudne warunki. Zawarta w preparacie parafina chroni bowiem produkt i jego właściwości przed oddziaływaniem wilgoci.

Sposób zastosowania:

Przynętę gryzoniobójczą Murin Forte w kostkach parafinowanych należy wykładać w stacjach deratyzacyjnych.

Każde miejsce, w którym wyłożono produkt należy oznakować.

Dawkowanie:

W celu zwalczania infestacji myszy należy wyłożyć 50 g preparatu do stacji deratyzacyjnej / punktu wykładania przynęty.  Odległości pomiędzy stacjami nie powinny wynosić: przy niskiej infestacji 5 m, a przy wysokiej infestacji 2 m.

W przypadku zwalczania inwazji szczurów należy wyłożyć 200 g przynęty i stacje deratyzacyjne rozmieścić odpowiednio: przy niskiej infestacji co 10 m, natomiast przy wysokiej infestacji co 5 m.

Należy pamiętać o regularnych kontrolach stacji deratyzacyjnych.

Zalety i korzyści:

  • Skuteczny produkt,
  • Długo zachowuje swoje właściwości dzięki zawartej w składzie parafinie,
  • Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu,

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.