facebook youtube

MURIN FORTE PASTA a.1

Pozwolenie PL/2014/0140/MR

Dostępne opakowania:

1 kg,

Opis

Skład chemiczny:

Bromadiolon 0,005%

Przeznaczenie:

Murin Forte Pasta to preparat gryzoniobójczy w postaci miękkiej czerwonej.

Kompozycja składników i specjalnie opracowana receptura pozwoliły uzyskać konsystencję tłustej, miękkiej pasty zamkniętej w saszetkach o masie 15 g.Taka postać chroni przynętę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Preparat przeznaczony jest do zwalczania gryzoni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Sposób zastosowania:

Murin Forte Pastę należy wykładać w stacjach deratyzacyjnych lub w punktach wykładania przynęty.

Wszystkie miejsca wyłożenia preparatu powinny być oznaczone.

Dawkowanie:

Zwalczanie myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków przez użytkowników profesjonalnych i profesjonalnych przeszkolonych.

20 g – 40 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty. Odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m w przypadku niskiej infestacji. W przypadku wysokiej infestacji stacje należy rozłożyć w odległości co 2 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego.

60 g – 100 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty. Odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m w przypadku niskiej infestacji. W przypadku wysokiej infestacji stacje należy rozłożyć w odległości co 5 m.

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego

100 g przynęty na stację / punkt wykładania przynęty.W przypadku wysokiej infestacji należy zastosować 200 g preparatu. Stacje należy rozłożyć w odległości co 5 m.

Stosowanie bezpośrednio do nor przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego.

Myszy: 20-40 g na norę

Szczury: 100-200 g na norę

Zalety i korzyści:

  • Działa skutecznie,
  • Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu,
  • Można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków,
  • Rozszerzone zastosowanie dla użytkowników profesjonalnych przeszkolonych.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.