facebook youtube

MURIN FORTE GRANULAT a.1

Pozwolenie PL/2014/0174/MR

Dostępne opakowania:

1 kg,

Opis

Skład chemiczny:

Bromadiolon 0,005%

Przeznaczenie:

Murin Forte granulat dedykowany jest do zwalczania gryzoni wewnątrz pomieszczeń.

Można go stosować w garażach, piwnicach, schowkach. Wysoka zawartość aromatycznych składników spożywczych oraz charakterystyczny kształt i postać sprawiają, że czerwony granulat jest chętnie pobierany przez gryzonie. Przypomina on bowiem zasoby pokarmu i zaspokaja potrzebę gryzienia.

Sposób zastosowania:

Murin Forte Granulat należy wykładać w stacjach deratyzacyjnych, w oznakowanych miejscach.

Dawkowanie:

W celu zwalczania infestacji myszy należy wyłożyć 40 g preparatu do stacji deratyzacyjnej / punktu wykładania przynęty.  Odległości pomiędzy stacjami nie powinny być mniejsze niż 5 m.

W przypadku zwalczania inwazji szczurów:

  • przy niskiej infestacji należy wyłożyć 60 g na norę,
  • przy wysokiej infestacji należy wyłożyć 100 g na norę.

Należy pamiętać o regularnych kontrolach stacji deratyzacyjnych.

Zalety i korzyści:

  • Bardzo skuteczny,
  • Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu,
  • Przypomina zasoby pokarmu,
  • Chętnie pobierany, zaspokaja potrzebę gryzienia.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.