facebook youtube

MURIN EXTREME BLOK 300 g

Pozwolenie PL/2019/0382/MR/SBP

Dostępne opakowania:

300 g

Opis

Skład chemiczny:

Brodifakum 0,0025%

Przeznaczenie:

Murin Extreme w kostkach parafinowanych  może być stosowany wewnątrz i wokół budynków mieszkalnych ( w stacjach deratyzacyjnych).

Jest to gotową do użycia przynętą na gryzonie na bazie brodifacoum-substancja czynna z grupy antyoksydantów.

Działa już po przyjęciu pojedynczej dawki.

 

Przedmiotem zwalczania są :

  • myszy domowe –  młode i osobniki dorosłe
  • szczury wędrowne – młode i osobniki dorosłe

 

Sposób zastosowania:

Produkt Murin Blok Extreme jest to  gotowy do użycia produkt do wykładania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.

Stacje należy rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Dawkowanie:

W celu zwalczania myszy należy wyłożyć 20 g – 40 g preparatu do stacji deratyzacyjnej. Odległości pomiędzy stacjami nie powinny wynosić co najmniej 5 m. W przypadku dużej infestacji stacje należy rozłożyć w odległościach co 2 m.

W przypadku zwalczania inwazji szczurów należy wyłożyć 100 g – 200 g  przynęty na stacje deratyzacyjne i rozmieścić je odpowiednio: przy niskiej infestacji co 10 m, natomiast przy wysokiej infestacji co 5 m.

Należy pamiętać o regularnych kontrolach stacji deratyzacyjnych w przypadku myszy co 2-5 dni, natomiast w przypadku szczurów co 5-7 dni.

Zalety i korzyści:

  •  Łatwy do aplikacji,
  • Chętnie pobierana przez gryzonie, zaspokaja potrzebę gryzienia,
  • Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Termin ważności 2 lata.