facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 50 g/kg produktu (0,035 g/1 kulkę)

Przeznaczenie:

KRES KRETA EUKALIPTUS to preparat w postaci kulek przeznaczony do odstraszania kretów z miejsc, w których stanowią one zagrożenie.

Odstraszające działanie zapachu eukaliptusa sprawia, że produkt jest wyjątkowo skuteczny. Dla ludzi zapach preparatu nie powinien być drażniący.

Sposób zastosowania:

Środek w postaci kulek, odstraszający krety. Pod wpływem działania preparatu krety opuszczają swoje miejsce bytowania i nie powracają do momentu utrzymywania się nieprzyjemnego dla nich zapachu.

Produkt znajduje zastosowanie na terenach lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych, obiektów sportowych, a także w miejscach, w których groźne jest podkopywanie i osuwanie się struktur tj. na podjazdach, pod tarasami itp.

Produkt odstrasza również karczowniki!

Dawkowanie:

Kulki umieszczać wewnątrz kopców (3 kulki na jeden kopiec). Najpierw oczyścić wejście z luźnej ziemi, następnie umieścić kulki. Kopiec spłaszczyć. Nie pozostawiać zagłębień.

Skuteczność utrzymuje się do 6 tygodni.

W celu zapewnienia ciągłej ochrony terenu, należy zabieg powtórzyć po 42 dniach od pierwszego zastosowania.

Zalecamy stosować rękawice ochronne podczas pracy z produktem.

Zalety i korzyści:

  • Działa szybko i skutecznie,
  • Tak długo jak utrzymuje się zapach, preparat ma działanie odstraszające, czyli nawet do 6 tygodni,
  • Preparat nie zawiera substancji bójczej.

Trwałość i warunki przechowywania:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Ważność – 3 lata od daty produkcji.

Bezpieczeństwo stosowania:

Preparat oparty jest na naturalnych składnikach. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych podczas aplikacji, gdyż któryś ze składników może wywołać reakcję alergiczną.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu