facebook youtube

Dlaczego mycie i dezynfekcja są tak istotne w hodowli Trzody Chlewnej?

Z końcem kwietnia Pani Dorota Jańczak Dziennikarka z miesięcznika i portalu Wieści Rolnicze zwróciła się do Agro-Trade z zapytaniem o procedury mycia i dezynfekcji. Firma Agro-Trade została wybrana do udzielenia wywiadu z uwagi na ponad 25- letnie doświadczenie w dystrybucji i sprzedaży preparatów do mycia i dezynfekcji oraz profesjonalnych urządzeń do ich aplikacji.

Odpowiedzi na pytania Pani Doroty Jańczak udzieliła Pani Urszula Piwońska, Biolog, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Agro-Trade.

Dorota Jańczak: Jak bardzo skuteczne jest mycie ścian budynku inwentarskiego czy wyposażenia samą wodą? Dlaczego rolnicy powinni sięgać po odpowiednie środki do mycia, chcąc zachować higienę w chlewni?

Urszula Piwońska: Mycie samą wodą zarówno zimną jak i gorącą, powierzchni w budynkach inwentarskich nie powinno być traktowane jako procedura mycia w programie bioasekuracji. Można, jako element wstępny do mycia, zastosować tzw. namaczanie. Procedura mycia powinna oznaczać skuteczne odspojenie brudu, usunięcie osadów mineralnych i organicznych, zemulgowanie tłuszczów itp. W tym celu, konieczne jest zastosowanie odpowiednio dobranego detergentu. Prawidłowo przeprowadzana procedura mycia, jest niezbędnym elementem poprzedzającym proces dezynfekcji.

Dorota Jańczak: Jaka metoda przeprowadzenia dezynfekcji w chlewni jest Pani zdaniem najlepsza: zamgławianie, piana, płyn? Jak długo trzeba odczekać, po przeprowadzeniu dezynfekcji, z wprowadzeniem do chlewni zwierząt?

Urszula Piwońska: Dobór metody dezynfekcji, a właściwie aplikacji środka jest uzależniony od kilku czynników, takich jak: budowa budynków inwentarskich, panujące w nich warunki, rodzaj występującego zagrożenia (choroby), sposób chowu, a także rodzaj wybranego środka do dezynfekcji. Każda metoda aplikacji ma swoje wady i zalety, oraz wymaga pewnych specyficznych warunków oraz sprzętu. Bezwzględnie należy zabiegiem objąć wszystkie części obiektu: podłogi, ściany, wyposażenie, powietrze. Istotne jest, aby preparat dezynfekcyjny pozostał na powierzchni przez zalecany czas działania, podany na etykiecie. W celu zwalczenia danej choroby, preparat powinno się stosować zgodnie z zalecanym stężeniem. Oba zalecenia wynikają z przeprowadzanych przez producentów badań skuteczności. Po zastosowaniu preparatu dezynfekcyjnego, należy obiekt dokładnie wywietrzyć, a widoczne pozostałości środka- spłukać wodą. Wyjątkiem są środki przeznaczone do dezynfekcji w obecności zwierząt. Na rynku dostępnych jest niewiele takich preparatów.

Konkretne zalecenia co do czasu, po którym można wprowadzać zwierzęta, powinny znaleźć się na etykiecie produktu bądź w programie higieny opracowanym przez producenta użytego preparatu. Stosowanie się do zaleceń umieszczonych na etykiecie zapewni bezpieczeństwo zwierząt i pracowników.

Podsumowując: Jednym z elementów prawidłowego programu bioasekracji jest stosowanie procedur prawidłowego mycia i dezynfekcji przy użyciu odpowiednio dobranych preparatów. Niezwykle istotne jest stosowanie się do zaleceń producenta umieszczonych na etykiecie produktu. Zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być przeprowadzane poza obecnością ludzi i zwierząt.

Dorota Jańczak: Podczas wstępnych rozmów, zaznaczyła Pani, że Państwa produkt jako jedyny jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji na ASF. Co taka gwarancja daje rolnikowi?

Urszula Piwońska: W lipcu 2016r. została wydana Decyzja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zmieniająca Pozwolenie Aldekolu Des FF (Nr Pozwolenia MZ 3038/07 z dnia 29.01.2007), poszerzająca zastosowanie produktu Aldekol Des FF o zwalczanie Wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Jest to tym samym jedyny dostępny na rynku polskim produkt o takiej rejestracji, obecny w wykazie produktów biobójczych opublikowanym przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu jedynie potwierdzenia badaniami skuteczności wobec Wirusa ASF umożliwia dokonanie takiego zapisu na etykiecie i na Decyzji. Dla rolnika jest to gwarancja, że zgodnie z zaleconym stężeniem, produkt będzie wykazywał skuteczność wobec wirusa ASF.

Generalny zapis dotyczący wirusobójczości oznacza, że produkt wykazuje ogólne działanie wirusobójcze, a skuteczność została przebadana wobec normatywnego wirusa testowego.

W naszej opinii w przypadku zwalczania tak niebezpiecznego i istotnego gospodarczo szczepu wirusa, normą powinno być stosowanie produktów dedykowanych do zwalczania wskazanego patogenu. Daje to pewność skuteczności przeprowadzonego zabiegu.

W oparciu o przeprowadzony wywiad, na stronie Wieści Rolnicze powstał artykuł o myciu i dezynfekcji.

Zapraszamy do lektury: http://wiescirolnicze.pl/hodowla/asf-dezynfekcja-chlewni-krok-po-kroku/