facebook youtube

Opis

Skład chemiczny:

Propan-2-ol 612,5 g/kg

Przeznaczenie:

Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji przeciwko Covid oraz innym czynnikom chorobotwórczym.

Produkt został przebadany i zarejestrowany do zastosowania w kuchniach na powierzchniach kontaktujących się i niekontaktujących się z żywnością. Preparat przeznaczony jest do stosowania w mieszkaniach, miejscach użyteczności publicznej w restauracjach, w kuchniach, stołówkach, sklepach, przychodniach i  miejscach gromadzenia się ludzi.

DEZYNFEKTATOR cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony HoReCa oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Rejestracja dopuszczająca stosowanie preparatu w kuchniach sprawia, że branże te chętnie sięgają po niego.

Sposób zastosowania:

Spryskiwanie za pomocą spryskiwacza (triggera) ręcznego: preparat pozostawić na powierzchni minimum 15 minut.

Spryskiwanie i wycieranie: nanieść ciecz. Po 5 min. wytrzeć ściereczką.

Dawkowanie:

Zalecane dawkowanie preparatu to około 40-50 ml / m2.

Spryskiwacz ręczny: nacisnąć 20 razy na powierzchni 0,5 m2.

Spryskiwacz ciśnieniowy: nanieść 3 strumienie na powierzchnię 100 cm2 .

Zalecane jest stosowanie preparatu w temperaturze pokojowej.

Zalety i korzyści:

  • Działa szybko i skutecznie,
  • Oparty na izporopanolu,
  • Receptura i skład oparte o wytyczne WHO,
  • Zarejestrowany do stosowania w kuchniach, na powierzchniach kontaktujących się i nie kontaktujących się z żywnością.

Trwałość i warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie należy narażać go na oddziaływanie silnych promieni słonecznych oraz wysokich temperatur.

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.