facebook youtube

MURIN EXTREME GRANULAT 140 g

Pozwolenie PL/2019/0389/MR/SBP

Dostępne opakowania:

140 g

Skład chemiczny: Brodifakum 0,0025% Przeznaczenie:

Murin Granulat Extreme to nowa formulacja niebieskiego granulatu dedykowanego do zwalczania myszy i szczurów, przez użytkowników indywidualnych.

Rozwiązanie w postaci granulatu zdecydowanie lepiej sprawdza się stosowane w pomieszczeniach typu piwnice, schowki, pomieszczenia narzędziowe. Preparat jest idealny do stosowania w miejscach, w których nie będzie narażony na czynniki atmosferyczne. Przedmiotem zwalczania podczas stosowania produktu Murin Granulat Extreme są:
  • mysz domowa młode i dorosłe osobniki
  • szczur wędrowny - młode i dorosłe osobniki.
Szerokie możliwości zastosowania preparatu sprawiają, że jest on niezwykle uniwersalny. Sposób zastosowania:

Produkt Murin Granulat Extreme to gotowy do użycia granulat do wykładania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.

Stacje należy rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Dawkowanie: W celu zwalczania myszy należy wyłożyć 50 g preparatu do stacji deratyzacyjnej. Odległości pomiędzy stacjami nie powinny wynosić co najmniej 5 m. W przypadku dużej infestacji stacje należy rozłożyć w odległościach co 2 m. W przypadku zwalczania inwazji szczurów należy wyłożyć 150 g przynęty na stacje deratyzacyjne i rozmieścić je odpowiednio: przy niskiej infestacji co 10 m, natomiast przy wysokiej infestacji co 5 m. Należy pamiętać o regularnych kontrolach stacji deratyzacyjnych w przypadku myszy co 2-5 dni, natomiast w przypadku szczurów co 5-7 dni. Zalety i korzyści:
  • Granulat łatwy do aplikacji,
  • Chętnie pobierana przez gryzonie, zaspokaja potrzebę gryzienia,
  • Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu.
Bezpieczeństwo stosowania: Produkt zawiera substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Podczas stosowania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystąpienia zagrożenia. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.