facebook youtube

Biobeck PA 910 na ptaszyńca, teraz dostępny w opakowaniach 100 g oraz 600 g

Totalna nowość w ofercie Agro-Trade.

Niezawodny preparat zwalczający ptaszyńca dostępny w opakowaniach 100 g oraz 600 g.

To doskonała wiadomość dla hodowców, którzy posiadają mniejsze stada / hodowle.

Preparat wyróżnia się na rynku ponieważ:

 

  • jest odporny na wilgoć (w porównaniu do ziemi okrzemkowej),
  • działa szybko i skutecznie,
  • jest zarejestrowany, nr pozwolenia 0790/04.
  • może być stosowany w obecności zwierząt,
  • nie wywołuje oporności.

Preparat składa się z ditlenku krzemu (jako nanometariał w postaci agregatów i spieków) – 100% (100 g / 100 g).

Przeznaczony jest do eliminacji ptaszyńca kurzego w budynkach inwentarskich, hodowlach przydomowych i hobbystycznych kur, gołębi, królików i innych.

Sposób zastosowania:

Zabieg eliminacji ptaszyńca kurzego najlepiej przeprowadzić w godzinach rannych. Przed użyciem preparatu należy
z budynku inwentarskiego usunąć obornik. Dokładnie oczyścić na sucho powierzchnie klatek, podłogi, ściany itp. (np. przy pomocy sprężonego powietrza lub odkurzacza przemysłowego).

Należy pamiętać, aby w trakcie czyszczenia należy wyłączyć wentylatory.

Zabieg rozpoczynać w tylnej części budynku, przesuwając się wzdłuż przejścia. Rozprowadzić Biobeck PA 910 równomiernie za pomocą odpowiedniego aparatu rozpylającego np. pistoletu rozpylającego lub aplikatora. Strumień kierować głównie na miejsca przebywania pajęczaków, ich kryjówek, miejsc spoczynku. W miarę możliwości nie kierować strumienia bezpośrednio na zwierzęta. 

Dokładność oczyszczenia obiektu ma wpływ na skuteczność zabiegu.

Dawkowanie:

Biobeck PA 910 powinien pokryć cienką warstwą możliwie wszystkie powierzchnie.

Po pierwszym użyciu Biobecku PA 910 należy powtórzyć zabieg 6-8 razy w odstępach co 7-10 dni. Kolejne zabiegi zalecane są w przypadku ponownego porażenia roztoczami jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W przypadku produkcji intensywnej zaleca się stosować ok. 10 kg Biobecku PA 910 w przeliczeniu na powierzchnię, którą zajmuje 10 000 ptaków. Mniejsze ilości użytkowe można stosować w wentylowanych budynkach inwentarskich
z transporterami taśmowymi do usuwania odchodów. W budynkach inwentarskich z urządzeniami do chowu podłogowego oraz przy chowie w wolierach ilość użytkowa na jeden zabieg wynosi 1-2 g na kurę.